Motto Esdege-Reigersdaal Grotere letters Ververs pagina Contact
Home > Nieuwsarchief > > Heerhugowaard schrapt GEEN appartementen en gehandicaptenwoningen in de Draai

Heerhugowaard schrapt GEEN appartementen en gehandicaptenwoningen in de Draai

Krantenartikel in NHD schetst onjuist beeld.


In het Noordhollands Dagblad staat vandaag een artikel over voor de gemeente Heerhugowaard tegenvallende financiën rond De Draai. Er staat dat de gemeente Heerhugowaard daarom óók appartementen en gehandicaptenwoningen van Esdégé-Reigersdaal schrapt. Dat is nadrukkelijk niet het geval.

De gemeente Heerhugowaard heeft niets geschrapt. Wel is het zo dat er uiteindelijk minder cliënten van Reigersdaal in De Draai gaan wonen dan oorspronkelijk gepland. Niet door schrappen van de gemeente, maar op ons eigen initiatief. Deels omdat er vertragingen optraden in De Draai en we ons nadrukkelijker oriënteerden op óók andere nieuwbouwmogelijkheden. Deels omdat voor sommige cliënten De Draai niet de meest geschikte locatie blijkt voor de voorzieningen die zij nodig hebben. Hierbij gaat het vooral om cliënten waar geluidsmetingen aantoonden dat zij buiten De Draai beter af zouden zijn.
Over beide situaties is al geruime tijd overleg met de klankbordgroepen van cliënten, verwanten en medewerkers. Met de gemeente wordt in samenspraak gezocht naar alternatieven. Voor de cliënten die vanwege de geluidsmetingen beter buiten De Draai kunnen wonen, moet nog een keuze worden gemaakt voor een alternatieve locatie. De oriëntatie naar andere nieuwbouwmogelijkheden is uitgemond in de binnenkort te bouwen Park- en Waterkantwoningen in de Stad van de Zon.

Ook staat in het artikel dat op Reigersdaal door vertragingen in De Draai extra investeringen moesten plaats vinden. Dat klopt. Omdat het langer duurt voordat De Draai wordt gerealiseerd, moeten we extra kosten maken om Reigersdaal langer zo leefbaar mogelijk te houden. Die uitgaven hebben we zo slim mogelijk gecombineerd met:

  • voorzieningen die nodig zijn om de verhuisbewegingen naar De Draai zo goed mogelijk voor te bereiden (cliënten en medewerkers van toekomstige Draailocaties al samen laten wonen en werken)
  • het oplossen van individuele knelpunten bij cliënten

Al met al suggereert het artikel slecht nieuws voor onze cliënten en organisatie. Dat blijkt niet aan de orde!Voeg jouw reactie toe

Zoeken in deze site