Contact

Esdégé-Reigersdaal - Centraal Bureau

Postadres:
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Bezoekadres:
J. Duikerweg 1
1703 DH  Heerhugowaard

Telefoon: 0226 – 33 20 00
Fax: 0226 – 33 23 57

E-mail: info@esdege-reigersdaal.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

BTW-nummer: NL0028.33.025.B.0110

Cliëntbureau

Bij het Cliëntbureau kun je terecht voor meer informatie over onze ondersteuning aan mensen met een beperking. Ageeth Visser en Sylvia Witte helpen je graag verder. Zij kennen de mogelijkheden van onze ondersteuning en weten ook wat je nodig hebt om aan onze ondersteuning te komen (indicaties).

Postadres:
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Bezoekadres:
J. Duikerweg 1
1703 DH  Heerhugowaard

Telefoon:
Corinne Dekker (secretaresse): 0226 – 33 23 48
Ageeth Visser (dienstenbemiddelaar):  0226 – 33 23 76
Sylvia Witte (dienstenbemiddelaar): 
0226 – 33 23 98

Voor aanmeldingen Wonen / WLZ: gebruik ons online formulier. 

E-mail: clientbureau@esdege-reigersdaal.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:30 uur.

Werken bij Esdégé-Reigersdaal

Alle informatie over het werken bij Esdégé-Reigersdaal vind je op de website www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl.
Op deze website vind je onze vacatures, stage- en opleidingsmogelijkheden en algemene informatie over het werken bij ons. Onze adviseurs van de afdeling Voorwerk staan je ook graag te woord om je te informeren.

Jaap Kuin (adviseur Voorwerk)
Telefoon0226 – 33 23 82 
E-mail: jaap.kuin@esdege-reigersdaal.nl

Inge de Rover (adviseur Voorwerk)
Telefoon0226 – 33 24 81 
E-mail: inge.derover@esdege-reigersdaal.nl

Algemeen e-mailadres: werken@esdege-reigersdaal.nl

Stages

Voor algemene vragen over stagemogelijkheden kun je contact opnemen met onze adviseurs van Voorwerk. Hun gegevens vind je hierboven. Voor vragen over stagecontracten kun je contact opnemen met Carla Koster van de afdeling ToveR.

Carla Coster
Telefoon0226 – 33 23 43
E-mail: carla.koster@esdege-reigersdaal.nl

Afdeling medezeggenschap (cliëntenraden/verwantenraden)

Een cliëntenraad is een groep mensen die met elkaar vergadert. De cliëntenraad geeft advies aan de clustermanager namens alle andere cliënten.

Telefoon: 0226 – 33 20 24

Functionaris medezeggenschap: Adrie de Bruijn
E-mail: adrie.debruijn@esdege-reigersdaal.nl
Administratief medewerker: Jacob Floris de Visser
E-mail: jacobfloris.devisser@esdege-reigersdaal.nl

Website Cliëntenraden

Centrale cliëntenraad: centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl
Centrale verwantenraad: centrale.verwantenraad@esdege-reigersdaal.nl
Cliënten-raad-krant: clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl
Werkgroep regiotaxi: werkgroepregiotaxi@esdege-reigersdaal.nl

Ondersteuners Cliëntenraden:
Jeannet Schilder: jeannet.schilder@esdege-reigersdaal.nl
Sanne Kok: sanne.kok@esdege-reigersdaal.nl
Cretia van Oosten: cretia.vanoosten@esdege-reigersdaal.nl
Cindy Heen: cindy.heen@esdege-reigersdaal.nl
Rachel Taanman: rachel.taanman@esdege-reigersdaal.nl
Heleen Woestenburg: heleen.woestenburg@esdege-reigersdaal.nl
Eline Noorslag: eline.noorlag@esdege-reigersdaal.nl

Ondernemingsraad

E-mail: ondernemingsraad@esdege-reigersdaal.nl 
Telefoon: 06 – 51 67 02 88 (dagelijks bestuur)

Vrijwilligerswerk

Alle informatie over vrijwilligerswerk – of je nu nieuw bent of al een tijdje vrijwilliger bent bij Esdégé- Reigersdaal- vind je op
www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl

Je kunt er lezen wat de meerwaarde is van vrijwilligerswerk, hoe je je kunt opgeven,
maar ook welke vrijwilligersvacatures er zijn en welke workshops en e-learning je kunt volgen.
We verwelkomen je graag!

Margriet de Lange (coördinator)
Telefoon0226 – 33 20 00 (dinsdag) of 06 – 10 90 39 79

Hermien Witteveen (coördinator)
Telefoon0226 – 33 20 00 (dinsdag)

Denise Hille (administratief ondersteuner)
Telefoon0226 – 33 20 00 maandag-, dinsdag- en woensdagochtend

E-mail: vrijwilligerswerk@esdege-reigersdaal.nl

Privacy

Functionaris Gegevensbescherming: Adriaan van de Nes

Telefoon: 0226 – 33 23 72
E-mail: gegevensbescherming@esdege-reigersdaal.nl

Vertrouwenspersoon

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Voor ondersteuning van cliënten en vertegenwoordigers bij vragen rond de Wet zorg en dwang kunnen cliënten zich richten tot een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon van de organisatie Zorgstem.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp
Voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de jeugdhulp kun je terecht bij de organisatie AKJ.

Vertrouwenspersoon medewerkers
Medewerkers verwijzen we door naar Sternet 

Aandachtsfunctionaris seksualiteit en seksueel misbruik

Functionaris: Ada Westeneng

Telefoon: 06 – 20 61 84 51
E-mail:  ada.westeneng@esdege-reigersdaal.nl

Functionaris: Chantal van Lohuizen

Telefoon: 06 – 55 44 89 00
E-mail:  chantal.vanlohuizen@esdege-reigersdaal.nl

Functionaris: Emma van der Sluis

Telefoon: 06 – 23 28 93 16
E-mail:  emma.vandersluis@esdege-reigersdaal.nl

Klachten

Klachtencommissie cliënten 
Voor het indienen van een klacht door/namens een cliënt, schriftelijk of per mail:

p/a Secretariaat Klachtencommissie cliënten
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Telefoon: 0226 – 33 23 97
E-mail:  klachtencliënten@esdege-reigersdaal.nl

Informatie klachtenregeling cliënten
Klachtenfolder voor cliënten
Klachtenregeling voor cliënten
Formulier voor het melden van een klacht
Reglement geschillencommissie gehandicaptenzorg
Stroomschema klachtenregeling Esdégé-Reigersdaal

Klachtencommissie medewerkers
Medewerkers met klachten worden verwezen naar de klachtenregeling informatie op Sternet

VIN verwijsindex

Informatie: VIN Verwijsindex – samenwerken voor de jeugd

Contactpersonen voor Esdégé-Reigersdaal:

Ria Ammerlaan
Telefoon0226 – 33 23 97
E-mailria.ammerlaan@esdege-reigersdaal.nl

Jaklien van der Hulst
Telefoon0226 – 33 23 51
E-mailjaklien.vanderhulst@esdege-reigersdaal.nl

Webbeheer

Webredactie: Afdeling communicatie

Telefoon: 0226 – 33 23 75
E-mail: webredactie@esdege-reigersdaal.nl

Reigersdaalfonds (giften en legaten)

Stichting Reigersdaalfonds
Postbus 1065 
1700 BB  Heerhugowaard

E-mail: secretariaat@esdege-reigersdaal.nl
Website: www.reigersdaalfonds.st-er.nl