Contact

Esdégé-Reigersdaal - Centraal Bureau

Postadres:
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Bezoekadres:
J. Duikerweg 1
1703 DH  Heerhugowaard

Telefoon: (0226) 33 20 00
Fax:(0226) 33 23 57

E-mail: info@esdege-reigersdaal.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

BTW-nummer: NL0028.33.025.B.0110

Cliëntbureau

Bij het Cliëntbureau kun je terecht voor meer informatie over onze ondersteuning aan mensen met een beperking. Ageeth Visser en Sylvia Witte helpen je graag verder. Zij kennen de mogelijkheden van onze ondersteuning en weten ook wat je nodig hebt om aan onze ondersteuning te komen (indicaties).

Postadres:
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Bezoekadres:
J. Duikerweg 1
1703 DH  Heerhugowaard

Telefoon:
Corinne Dekker (secretaresse): (0226) 33 23 48
Ageeth Visser (dienstenbemiddelaar): (0226) 33 23 76
Sylvia Witte (dienstenbemiddelaar): 
(0226) 33 23 98

Voor aanmeldingen Wonen / WLZ: gebruik ons online formulier. 

E-mail: clientbureau@esdege-reigersdaal.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:30 uur.

Werken bij Esdégé-Reigersdaal

Alle informatie over het werken bij Esdégé-Reigersdaal vind je op de website www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl.
Op deze website vind je onze vacatures, stage- en opleidingsmogelijkheden en algemene informatie over het werken bij ons. Onze adviseurs van de afdeling Voorwerk staan je ook graag te woord om je te informeren.

Jaap Kuin (adviseur Voorwerk)
Tel: (0226) 33 23 82 
E-mail: jaap.kuin@esdege-reigersdaal.nl

Inge de Rover (adviseur Voorwerk)
Tel: (0226) 33 24 81 
E-mail: inge.derover@esdege-reigersdaal.nl

Algemeen e-mailadres: werken@esdege-reigersdaal.nl

Stages

Voor algemene vragen over stagemogelijkheden kun je contact opnemen met onze adviseurs van Voorwerk. Hun gegevens vind je hierboven. Voor vragen over stagecontracten kun je contact opnemen met Carla Koster van de afdeling ToveR.

Carla Coster
Tel: (0226) 33 23 43
E-mail: carla.koster@esdege-reigersdaal.nl

Afdeling medezeggenschap (cliëntenraden/verwantenraden)

Een cliëntenraad is een groep mensen die met elkaar vergadert. De cliëntenraad geeft advies aan de clustermanager namens alle andere cliënten.

Telefoon: (0226) 33 20 24

Functionaris medezeggenschap: Adrie de Bruijn
E-mail: adrie.debruijn@esdege-reigersdaal.nl
Administratief medewerker: Jacob Floris de Visser
E-mail: jacobfloris.devisser@esdege-reigersdaal.nl

Website Cliëntenraden

Centrale cliëntenraad: centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl
Centrale verwantenraad: centrale.verwantenraad@esdege-reigersdaal.nl
Cliënten-raad-krant: clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl
Werkgroep regiotaxi: werkgroepregiotaxi@esdege-reigersdaal.nl

Ondersteuners Cliëntenraden:
Jeannet Schilder: jeannet.schilder@esdege-reigersdaal.nl
Sanne Kok: sanne.kok@esdege-reigersdaal.nl
Cretia van Oosten: cretia.vanoosten@esdege-reigersdaal.nl
Cindy Heen: cindy.heen@esdege-reigersdaal.nl
Rachel Taanman: rachel.taanman@esdege-reigersdaal.nl
Heleen Woestenburg: heleen.woestenburg@esdege-reigersdaal.nl
Eline Noorslag: eline.noorlag@esdege-reigersdaal.nl

Ondernemingsraad

E-mail: ondernemingsraad@esdege-reigersdaal.nl 
Telefoon: 06 – 516 70 288 (dagelijks bestuur)

Vrijwilligerswerk

Alle informatie over vrijwilligerswerk – of je nu nieuw bent of al een tijdje vrijwilliger bent bij Esdégé- Reigersdaal- vind je op
www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl

Je kunt er lezen wat de meerwaarde is van vrijwilligerswerk, hoe je je kunt opgeven,
maar ook welke vrijwilligersvacatures er zijn en welke workshops en e-learning je kunt volgen.
We verwelkomen je graag!

Margriet de Lange (coördinator)
Tel: (0226) 33 20 00 (dinsdag) of 06 – 109 03 979

Hermien Witteveen (coördinator)
Tel: (0226) 33 20 00 (dinsdag)

Denise Hille (administratief ondersteuner)
Tel: (0226) 33 20 00 maandag-, dinsdag- en woensdagochtend

E-mail: vrijwilligerswerk@esdege-reigersdaal.nl

Privacy

Functionaris Gegevensbescherming: Adriaan van de Nes

Telefoon: (0226) 33 23 72
E-mail: gegevensbescherming@esdege-reigersdaal.nl

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon cliënten
Deze wordt in het kader van de wet Zorg & Dwang door het Zorgkantoor benoemd. Wanneer dit is gebeurd zullen hier de contactgegevens worden vermeld. 

Vertrouwenspersoon medewerkers
Medewerkers verwijzen we door naar Sternet 

Aandachtsfunctionaris seksualiteit en seksueel misbruik

Functionaris: Ada Westeneng

Telefoon: 06 – 20 61 84 51
E-mail:  ada.westeneng@esdege-reigersdaal.nl

Functionaris: Chantal van Lohuizen

Telefoon: 06 – 55 44 89 00
E-mail:  chantal.vanlohuizen@esdege-reigersdaal.nl

Functionaris: Emma van der Sluis

Telefoon: 06 – 23 28 93 16
E-mail:  emma.vandersluis@esdege-reigersdaal.nl

Klachten

Klachtencommissie cliënten 
Voor het indienen van een klacht door/namens een cliënt, schriftelijk of per mail:

p/a Secretariaat Klachtencommissie cliënten
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Telefoon: (0226) 33 23 97
E-mail:  klachtencliënten@esdege-reigersdaal.nl

Informatie klachtenregeling cliënten
Klachtenfolder voor cliënten
Klachtenregeling voor cliënten
Formulier voor het melden van een klacht
Reglement geschillencommissie gehandicaptenzorg
Stroomschema klachtenregeling Esdégé-Reigersdaal

Klachtencommissie medewerkers
Medewerkers met klachten worden verwezen naar de klachtenregeling informatie op Sternet

Vragen of opmerkingen over deze website

Webredactie: Afdeling communicatie

Telefoon: (0226) 33 23 75
E-mail: webredactie@esdege-reigersdaal.nl

Reigersdaalfonds (giften en legaten)

Stichting Reigersdaalfonds
Postbus 1065 
1700 BB  Heerhugowaard

E-mail: secretariaat@esdege-reigersdaal.nl

Neem contact op met het Cliëntbureau

Dat kan op 3 manieren:

 1. Bel Ageeth Visser (0226 – 33 23 76) of Sylvia Witte (0226 – 33 23 98)
 2. Stuur een e-mail naar: clientbureau@esdege-reigersdaal.nl
 3. Gebruik onderstaand formulier om een bericht te sturen:

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: