Contact

Esdégé-Reigersdaal - Centraal Bureau

Postadres:
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Bezoekadres:
J. Duikerweg 1
1703 DH  Heerhugowaard

Telefoon: 0226 – 33 20 00
Fax: 0226 – 33 23 57

E-mail: info@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

BTW-nummer: NL002833025B01

KvK-nummer41238099

Cliëntbureau

Bij het Cliëntbureau kun je terecht voor meer informatie over onze ondersteuning aan mensen met een beperking. Een van de dienstenbemiddelaars helpt je graag verder. De dienstenbemiddelaar kent de mogelijkheden van onze ondersteuning en weet ook wat je nodig hebt om aan onze ondersteuning te komen (indicaties).

Postadres:
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Bezoekadres:
J. Duikerweg 1
1703 DH  Heerhugowaard

Voor aanmeldingen Wonen: gebruik ons online formulier. 

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. Wil je ons spreken? Stuur dan bij voorkeur een e-mail met daarin je naam en tiencijferig telefoonnummer. Dan nemen wij per mail of telefonisch contact met je op.

E-mail: clientbureau@esdege-reigersdaal.nl
Telefoon: 0226 – 33 20 00

VERSTUREN VAN PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS VIA ZIVVER
Via deze link kom je in een beveiligde omgeving van waaruit je privacygevoelige informatie met het Cliëntbureau kunt delen. Stuur je documenten mee? Voeg deze dan toe als bijlage en plak de tekst niet in de e-mail. Lees meer over Zivver

Behandelcentrum VB-SGGZ

Bezoekadres:
Titanialaan 4
1702 AZ  Heerhugowaard

Telefoon072 – 567 51 70

Meer informatie over het Behandelcentrum VB-SGGZ

Afdeling medezeggenschap (cliëntenraden/verwantenraden)

Een cliëntenraad is een groep mensen die met elkaar vergadert. De cliëntenraad geeft advies aan de clustermanager namens alle andere cliënten.

Telefoon: 0226 – 33 20 24

Functionaris medezeggenschap: Laura van Londen
E-mail: laura.vanlonden@esdege-reigersdaal.nl
Administratief medewerker: Jacob Floris de Visser
E-mail: jacobfloris.devisser@esdege-reigersdaal.nl

Website Cliëntenraden

Centrale cliëntenraad: centrale.clientenraad@esdege-reigersdaal.nl
Centrale verwantenraad: centrale.verwantenraad@esdege-reigersdaal.nl
Cliënten-raad-krant: clientenraadkrant@esdege-reigersdaal.nl
Werkgroep regiotaxi: werkgroepregiotaxi@esdege-reigersdaal.nl

Ondersteuners Cliëntenraden:
Jeannet Schilder: jeannet.schilder@esdege-reigersdaal.nl
Sanne Kok: sanne.kok@esdege-reigersdaal.nl
Cretia van Oosten: cretia.vanoosten@esdege-reigersdaal.nl
Heleen Woestenburg: heleen.woestenburg@esdege-reigersdaal.nl
Eline Noorslag: eline.noorlag@esdege-reigersdaal.nl
Janneke Mekken:    janneke.mekken@esdege-reigersdaal.nl
Marinka Borst: marinka.borst@esdege-reigersdaal.nl
Els Mooij: els.mooij@esdege-reigersdaal.nl

Privacy

Functionaris Gegevensbescherming: Adriaan van de Nes

Telefoon: 0226 – 33 23 72
E-mail: gegevensbescherming@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)

Contact via e-mail heeft de voorkeur in verband met slechte verstaanbaarheid.

Vertrouwenspersoon

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Voor ondersteuning van cliënten en vertegenwoordigers bij vragen rond de Wet zorg en dwang kunnen cliënten zich richten tot een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon van de organisatie Zorgstem. (Zie ook de pagina over de WZD)

Vertrouwenspersoon jeugdhulp
Voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de jeugdhulp kun je terecht bij de organisatie AKJ.

Vertrouwenspersoon medewerkers
Medewerkers verwijzen we door naar Sternet 

Aandachtsfunctionaris seksualiteit en seksueel misbruik

Functionaris: Ada Westeneng

Telefoon: 06 – 20 61 84 51
E-mail:  ada.westeneng@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)

Functionaris: Chantal van Lohuizen

Telefoon: 06 – 55 44 89 00
E-mail:  chantal.vanlohuizen@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)

Functionaris: Eva Westenberg

Telefoon: 06 – 53 44 69 16
E-mail:  eva.westenberg@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)

Klachten

Klachtencommissie cliënten 
Voor het indienen van een klacht door/namens een cliënt, schriftelijk of per mail:

p/a Secretariaat Klachtencommissie cliënten
Postbus 1065
1700 BB  Heerhugowaard

Telefoon: 0226 – 33 20 00
E-mail:  klachtenclienten@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)

Informatie klachtenregeling cliënten
Klachtenfolder voor cliënten 2022 toegankelijke versie
Klachtenregeling voor cliënten 1: de klachtencommissie
Klachtenregeling voor cliënten 2: behandeling van klachten over zorg en maatschappelijke ondersteuning Wlz (Wet langdurige zorg), Zvw (Zorgverzekeringswet) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Klachtenregeling voor cliënten 3: behandeling van klachten over Jeugdhulp (Jeugdwet – Jw)
Toelichting op de klachtenregeling voor cliënten
Formulier voor het melden van een klacht
Reglement geschillencommissie gehandicaptenzorg
Stroomschema klachtenregeling Esdégé-Reigersdaal

Klachtencommissie medewerkers
Medewerkers met klachten worden verwezen naar de klachtenregeling informatie op Sternet

Ondernemingsraad

Werken bij Esdégé-Reigersdaal

Alle informatie over het werken bij Esdégé-Reigersdaal vind je op de website www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl.
Op deze website vind je onze vacatures, stage- en opleidingsmogelijkheden en algemene informatie over het werken bij ons. Onze adviseurs van de afdeling VoorWerk staan je ook graag te woord om je te informeren:

Inge de Rover (Adviseur VoorWerk)
06 – 12 29 63 00
inge.derover@esdege-reigersdaal.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag.

Denise Hille (Adviseur VoorWerk)
06 – 11 83 33 75
denise.hille@esdege-reigersdaal.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend.

Kalisha van de Weg (Medewerkster VoorWerk)
06 – 52 00 52 58
kalisha.vandeweg@esdege-reigersdaal.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend.


Algemeen e-mailadres:
werken@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)

Vrijwilligerswerk

Alle informatie over vrijwilligerswerk – of je nu nieuw bent of al een tijdje vrijwilliger bent bij Esdégé- Reigersdaal- vind je op
www.werkenbijesdege-reigersdaal.nl

Je kunt er lezen wat de meerwaarde is van vrijwilligerswerk, hoe je je kunt opgeven,
maar ook welke vrijwilligersvacatures er zijn en welke workshops en e-learning je kunt volgen.
We verwelkomen je graag!

Wendy Stam (coördinator)
0226 – 33 20 00 (dinsdag) of 06 – 15 16 64 06

Hermien Witteveen (coördinator)
0226 – 33 20 00 (dinsdag)

Tiny Reijne (administratief ondersteuner)
06-21919197 maandag-, woensdag- en vrijdagochtend

vrijwilligerswerk@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)

Stages

Voor algemene vragen over stagemogelijkheden kun je contact opnemen met onze adviseurs van Voorwerk. Hun gegevens vind je hierboven. Voor vragen over stagecontracten kun je contact opnemen met Marjon Schievink of Judith de Vries van de afdeling Leren & Ontwikkelen. 

Marjon Schievink
06 – 50 01 01 66
marjon.schievink@esdege-reigersdaal.nl

Judith de Vries
06 – 27 13 17 73
judith.devries@esdege-reigersdaal.nl 

 

Webbeheer

Webredactie: Afdeling communicatie

0226 – 33 23 75
webredactie@esdege-reigersdaal.nl

Reigersdaalfonds (giften en legaten)

Stichting Reigersdaalfonds
Postbus 1065 
1700 BB  Heerhugowaard

secretariaat@esdege-reigersdaal.nl (Stuur een veilig bericht via Zivver)
Website: www.reigersdaalfonds.st-er.nl