Gedragsdeskundigen

Diagnose, advies & behandeling

Elk cluster van Esdégé-Reigersdaal krijgt inhoudelijke ondersteuning van een gedragsdeskundige. Een GZ-psycholoog of orthopedagoog helpt bij de totstandkoming, bespreking, uitvoering en evaluatie van ondersteuningsplannen. Verder geeft de gedragsdeskundige gevraagd en ongevraagd advies. Waar gewenst, werkt de gedragsdeskundige samen met andere disciplines.

Meer informatie

Marit Schipper
marit.schipper@esdege-reigersdaal.nl

06 – 51 38 70 00