De Raad van Toezicht van Esdégé-Reigersdaal

De Raad van Toezicht werkt vanuit de statutair aan haar toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden en heeft de opdracht toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. 

De Raad van Bestuur geeft de Raad van Toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken uit het strategische beleidsplan en het jaarplan. Dat gaat dan o.a. over de kwaliteit van zorg, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, de cliëntgerichtheid en de cliënt- en medewerkerstevredenheid. De Raad van Toezicht neemt ook altijd kennis van de verslagen van de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad en legt bezoeken af in de organisatie. 

Naast statutaire taken vervult de Raad van Toezicht een rol als klankbord voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van de Raad van Bestuur. Contact: raadvantoezicht@esdege-reigersdaal.nl

De leden van de raad stellen zich voor:

Huib de Kanter - voorzitter Raad van Toezicht Esdege-Reigersdaal
Huib de Kanter

Na bijna 30 jaar eindverantwoordelijke posities in de financiële wereld te hebben bekleed, ben ik nu vooral actief als toezichthouder. Zowel in het private als publieke domein. Naast mijn rol bij Esdégé-Reigersdaal ben ik voorzitter van de RvC bij een woningcorporatie en RvC-lid bij een landgoed NV. Ook vervul ik al jaren rollen in diverse geschillencommissies. Bij ons thuis aan de keukentafel is de volksgezondheid en het goed functioneren van de zorgsector een vast onderwerp van vele discussies.
Onze rol als RvT is observeren, bevragen, sparren, uitdagen, controleren en verbinden. Ook als toezichthouder sta je immers ‘middenin de maatschappij’, omringd door een breed waaier van belanghebbenden. Esdégé-Reigersdaal zegt niet alleen dichtbij het individu te staan, maar handelt er ook naar. Een waardevol en terecht concept. Als RvT-voorzitter bewaak en faciliteer ik het proces tussen RvT en RvB. Maar meer nog stimuleer ik graag het continu scherpslijpen van dit ‘lokale individugericht handelen’ in relatie tot de strategische uitdagingen die de samenleving ons stelt bij het ondersteunen van mensen met een beperking.

Lid sinds: 1 april 2021 
Einde benoemingstermijn: 1 april 2025 (herbenoembaar)
Functie(s): voorzitter en lid commissie Kwaliteit en veiligheid en lid Remuneratiecommissie

Daniël J.H. Kleijn - lid Raad van Toezicht Esdege-Reigersdaal
Daniël J.H. Kleijn

Ik heb als registeraccountant uitgebreide financiële ervaring opgedaan in de 22 jaar dat ik bij KPMG werkzaam was in diverse rollen, waarvan de laatste 5 jaar als partner. Daarna ben ik in 2014 overgestapt naar de andere kant van de tafel als finance director bij Incotec in Enkhuizen. Dit internationaal actieve bedrijf behandelt zaden van andere zaadbedrijven. Omdat de zorgsector maatschappelijk relevant is en ik het belangrijk vind om mijn bij KPMG opgedane (financiële) kennis over allerlei vormen van zorg in te blijven zetten, heb ik gekozen voor deze functie in een organisatie die bij mij past.

Lid sinds:
 1 januari 2017
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2025 (niet herbenoembaar)
Functie(s): voorzitter Auditcommissie

Sabrina Franken - Van Velzen

Na de Hogere Hotelschool ben ik 12 jaar in leidinggevende functies werkzaam geweest in de bedrijfscatering (Sodexo). Daarna 10 jaar bij Center Parcs alwaar ik operationeel verantwoordelijk directeur was voor de 8 Nederlandse parken en vervolgens was ik 1,5 jaar directeur in het Medisch Spectrum Twente. En nu 12 jaar directeur Uitvaartverzorging bij Yarden. Daarnaast ben ik 7,5 jaar vice voorzitter van de Raad van Toezicht bij Lentis (GGZ en ouderenzorg). Vanaf januari 2020 mag ik lid RvT bij de mooie organisatie Esdégé-Reigersdaal zijn. Als toezichthouder wil ik mijn bijdrage leveren aan Esdégé-Reigersdaal om van toegevoegde waarde te zijn voor deze mooie organisatie.

Lid sinds: 1 januari 2020
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2024 (herbenoembaar)
Functie(s): lid Auditcommissielid Auditcommissie

 

John Bos

De rode draad in mijn loopbaan is een brede maatschappelijke betrokkenheid waarbij de ‘mens’ de belangrijke factor is. Dit is terug te lezen in mijn CV: Diverse commissariaten en toezichthoudersfuncties bij organisaties met een maatschappelijke doelstelling. Vanuit het P&O vak doorontwikkeld. Gedurende 8 jaar Gedeputeerde van de provincie Flevoland o.a. verantwoordelijk voor sturing geven aan de invoering van de Wet op de Jeugdzorg. Recentelijk toegetreden tot het bestuur van PGGM.
Sinds september 2013 ben ik voorzitter van de Raad van bestuur van Woonzorg Flevoland. Wij bieden een breed pakket aan thuiszorg, zorg en welzijn in Lelystad en Almere. In onze dienstverlening zie ik veel raakvlakken met het mooie werk van Esdégé-Reigersdaal. 

Lid sinds: 1 januari 2020
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2024 (herbenoembaar)
Functie(s): vice voorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie

Brenda Frederiks

Ik ben gezondheidsjurist en gezondheidswetenschapper en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc als universitair docent gezondheidsrecht. 
In 2004 ben ik gepromoveerd op de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen 20 jaar ben ik zeer actief geweest, en nog steeds, als het gaat om wetgeving over onvrijwillige zorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Zowel op het gebied van onderzoek, het schrijven van publicaties als het geven van lezingen. Naast mijn huidige functie ben ik lid jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Als toezichthouder stel ik kritische vragen over de positie van de cliënt. Wat betekenen de verschillende keuzes die een zorgaanbieder maakt voor de kwaliteit en veiligheid van de cliënt?

Lid sinds: 1 januari 2020
Einde benoemingstermijn: 1 januari 2024 (herbenoembaar)
Functie(s): voorzitter commissie Kwaliteit en veiligheid