Betsy Perk Esdégé-Reigersdaal
Cluster Betsy Perk

Betsy Perk 1

Wonen, ambulante ondersteuning, logeren voor volwassenen

Betsy Perk biedt ondersteuning bij het wonen aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een lichamelijke en/of meervoudige beperking. De ondersteuning is gericht op het voeren van de regie over het eigen leven en gericht op het trainen en vasthouden van praktische en sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.

Woonvoorziening
Vanuit het steunpunt van Betsy Perk worden 15 cliënten ondersteund die wonen in het woonzorgcomplex Betsy Perk.
Je hebt een eigen appartement voorzien van: woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer, balkon en ruimte voor wasmachine. Locatie Betsy Perk is gelegen in de wijk Kersenboogerd te Hoorn. In de directe omgeving zijn alle openbare voorzieningen aanwezig zoals een winkelcentrum, N.S. station, bushalte, buurthuis, sporthal en een gezondheidscentrum. Ondersteuning gebeurt op basis van afspraken in je ondersteuningsplan. Alle woningen zijn voorzien van een oproepsysteem. Na alarmering is er direct een spreek-luisterverbinding met een van de medewerkers. Binnen de woonvoorziening is ook de mogelijkheid van logeren of tijdelijke opvang. In het steunpunt is, op vaste tijden, gelegenheid om samen iets te drinken of een activiteit te ondernemen.

Ambulante ondersteuning
Je woont zelfstandig. Alleen of met een partner of gezin in de regio West-Friesland. Je ervaart in je dagelijks leven als gevolg van het niet-aangeboren hersenletsel dermate problemen dat je naast hulp vanuit je eigen netwerk ook deskundige ondersteuning nodig hebt. Bij ambulante ondersteuning komt er eerst iemand bij je langs voor een intake gesprek. Dan wordt samen besproken welke ondersteuning je nodig hebt en over hoe vaak en wanneer je dat wilt.

Zelfstandig wonen Extra
Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een ZZP indicatie voor 24-uurs ondersteuning, ergens in een wijk in Hoorn, Blokker of Zwaag. Niet-aangeboren hersenletsel heeft grote gevolgen voor je dagelijks leven. Dan is het fijn dat je wel kunt (blijven) wonen in je eigen vertrouwde woning in de wijk, alleen met je partner en/of kinderen. Wij kunnen jou en je gezin daarbij ondersteunen. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte kan dit dagelijks meer of minder intensief.

Contact

Adres:Betsy Perk 1
1628 PE  Hoorn
Betsy Perk 1 op Google Maps
Telefoon:0229 - 21 26 61
Website: Betsy Perk 1
Clustermanager:Sandra de Klein
sandra.deklein@esdege-reigersdaal.nl
Locatiegegevens aanpassen?
Vertel ons alsjeblieft wat er ontbreekt of niet (meer) klopt!
Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
Blokken van de Yucelmethode

De Yucelmethode

De Yucelmethode wordt gebruikt om uiteenlopende vraagstukken te concretiseren. De aard van de vragen kan uiteenlopend zijn. Zo kunnen vragen van cliënten, maar ook van teams via de methode benaderd
lees meer...

Werken in de Flexpool

Remi Derks (51) werkt sinds een jaar voor de Flexpool. Hij vertelt over zijn werk, hoe hij veertien jaar geleden is begonnen bij Esdégé-Reigerdaal. Hij kwalificeert zichzelf als een vakidioot,
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: