Buitenhof Esdégé-Reigersdaal
Cluster Buitenhof 1 en 10

Buitenhof 1

Wonen voor volwassenen

Locatie Buitenhof 1 bestaat sinds mei 2017 en is gevestigd in het zuiden van Heerhugowaard dicht bij de Intratuin. Naast Buitenhof 1 zijn er drie andere nabijgelegen, kleinschalige woningen en een dagactiviteiten centrum. Op Buitenhof 1 wonen 8 cliënten die intensief begeleid worden bij hun dagelijks leven. Iedere bewoner heeft een eigen appartement voorzien van een woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en een eigen tuintje. 

De sfeer op Buitenhof 1 straalt rust, warmte en veiligheid uit. De woonvoorziening beschikt over twee centrale huiskamers. Deze hebben een huiselijke, warme sfeer en bieden geborgenheid. Bij de inrichting is gebruik gemaakt van natuurlijke kleuren en comfortabele meubels. De huiskamers zijn zo ingericht dat er voor iedereen een plekje is zonder dat er eigen vaste plekken zijn. Het geheel is overzichtelijk. De overgang tussen de woonkamer en de appartementen is duidelijk en geeft de gelegenheid samen en alleen af te wisselen.

Klik snel naar:

Vanuit onze visie* proberen we de talenten van cliënten te stimuleren om hen op die manier meer grip op hun eigen leven te geven.

Dagbesteding en vrije tijd

Dagelijks wordt samen met de cliënten gekeken welke activiteiten zij aankunnen. Dit betekent dat de meeste cliënten door de week naar hun activiteitencentrum gaan. Een enkele cliënt krijgt dagactiviteiten aangeboden op de woning. In het weekend is er meer ruimte om zelf activiteiten te bedenken. Meestal zijn dit activiteiten in en rondom het huis, of uitstapjes met de onze eigen bus. Daarnaast hebben we allerlei soorten fietsen om mee op pad te gaan. Bijvoorbeeld naar het aangrenzende recreatiegebied Park van Luna.

Team

Wij, het team van Buitenhof 1, zijn een team dat zich doorlopend ontwikkelt. Samen verzorgen we een prettig en veilig thuis voor de cliënten. De relatie met de cliënt is voor ons belangrijk, we zijn er namelijk van overtuigd dat je hierdoor samen de beste dagen beleeft. Daarnaast werken we vanuit vertrouwen en vragen we ons steeds opnieuw af hoe we de zorg voor cliënten nog verder kunnen verbeteren. Door onszelf te zijn, op een manier die past op Buitenhof 1, bereiken we het meest. We proberen cliënten mee te nemen in allerlei activiteiten die onszelf ook aanspreken. Dit kunnen bijvoorbeeld onze persoonlijke hobby's zijn. Cliënten vinden dit vaak prettig.

Verwantenraad

De verwantenraad heeft als doel de belangen van de cliënten te behartigen. De verwantenraad vertegenwoordigd zowel de cliënten van Buitenhof 1 als die van Buitenhof 10. De verwantenraad komt enkele keren per jaar bij elkaar om te overleggen.

Contact

Adres:Buitenhof 1
1703 ZZ  Heerhugowaard
Buitenhof 1 op Google Maps
Telefoon:072 - 303 11 63
Clustermanager:Mireille van der Gaag
06 - 55 00 44 11
mireille.vandergaag@esdege-reigersdaal.nl
Administratie:Anita de Heer
072 - 303 11 64
072 - 303 11 60
anita.deheer@esdege-reigersdaal.nl
Gedragsdeskundige:Magdaleen Hooge
magdaleen.hooge@esdege-reigersdaal.nl
Senior Cliëntbegeleider:Merel Houter
06 - 55 22 02 77
merel.houter@esdege-reigersdaal.nl
Andere locaties van cluster
Buitenhof 1 en 10:

Locatiegegevens aanpassen?
Vertel ons alsjeblieft wat er ontbreekt of niet (meer) klopt!
Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
Portret Kimberly bij BlueSun In Den Helder

Jobcoaching in Den Helder

Kimberly Kalter (26) deed haar opleiding bij de Pijler in Den Helder. Na school ging ze aan het werk bij een verzorgingshuis op Texel. "Ik vond het daar niet zo
lees meer...
Portret Dik van Bruggen

Interview met Dik van Bruggen

1 februari 2019 was Dik van Bruggen vijfentwintig jaar in dienst. Een periode waarin hij als adjunct-directeur en bestuurder een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van vraaggerichte zorg. Een
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: