De Evenaar Esdégé-Reigersdaal
Cluster De Evenaar

De Evenaar

Wonen voor volwassenen

Woonvoorziening de Evenaar is een woonvoorziening waar, vanuit onze visie*, 24-uurs ondersteuning geboden wordt aan mensen met een verstandelijke beperking. De Evenaar is er voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag en voor wie continue begeleiding in de directe nabijheid nodig is. Er is een veilige woonomgeving met diverse voorzieningen in de nabije omgeving waar met ondersteuning gebruik van gemaakt kan worden. Er is een slaapdienst en de woningen worden uitgeluisterd door de Nachtzorg van Esdégé-Reigersdaal.

Klik snel naar:

Ondersteuning vanuit nabijheid

In al onze activiteiten staat de cliënt centraal. Het accent van de ondersteuning op het zo gewoon mogelijk wonen in hun eigen huis en gelegenheid krijgen zelf invulling te kunnen geven aan hun vrije tijd en betrokken worden bij hun eigen leven. Dit betekent dat zij betrokken worden bij alles wat bij het wonen hoort.

Voorbeelden van veelvoorkomende ondersteuningsvragen:

 • ondersteuning en overname van adl-activiteiten
 • ondersteuning bij lichamelijke gezondheid
 • ondersteuning met betrekking tot meervoudige beperkingen
 • ondersteuning bij het ontwikkelen en in stand houden van vaardigheden
 • ondersteuning bij het invullen van vrijetijdsbesteding
 • ondersteuning bij het ontwikkelen en in stand houden van sociale netwerken
 • ondersteuning bij onrustige stemming
 • ondersteuning bij omgang met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • ondersteuning van het ouderdomsproblematiek

Over de woonvoorziening

Iedere cliënt heeft een eigen appartement. De voordeur van het appartement is gericht op de straatkant. De achterdeur grenst aan de 'warme gang'. Een inpandige gang waar 3 steunpunten aan liggen. Hier kunnen cliënten elkaar opzoeken. Er kan koffie en thee worden gedronken en er is de mogelijkheid om samen te koken en te dineren. De steunpunten zijn verschillend ingericht, afgestemd op de behoefte van de cliënten die er gebruik van maken. Ook zijn er vier zogenaamde 'EMB-appartementen' (voor mensen een ernstig meervoudige beperking).

Verwantenraad

De Evenaar heeft een verwantenraad. Deze behartigd de belangen van de cliënten en hun verwanten. De verwantenraad komt vier keer per jaar bij elkaar voor overleg met de clustermanager.

Interesse in een woonplek

Als u geïnteresseerd bent in een woonplek op de Evenaar kunt u contact opnemen met het Cliëntbureau van Esdégé-Reigersdaal.

Stages

Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen de Evenaar stage te lopen. We bieden geschoolde praktijkopleiders die voor een goede ondersteuning zorgen tijdens de stage. In overleg met de praktijkopleiders wordt bekeken wat de leermogelijkheden zijn en wordt een traject uitgezet. Passend bij de visie van de organisatie verwachten we van stagiaires dat zij zelf initiatief nemen tijdens het leerproces. Stageplaatsingen gaan via de opleiding of door rechtstreeks contact te leggen met de clustermanager.

Contact

Adres:Evenaar 8
1705 SV  Heerhugowaard
De Evenaar op Google Maps
Telefoon:072 - 576 18 90 (Steunpunt Evenaar 8)
072 - 576 18 91 (De Tuinkamer)
072 - 576 18 92 (Steunpunt Evenaar 36)
E-mailadres:evenaar@esdege-reigersdaal.nl
Website: De Evenaar
Clustermanager:Bart Kwaaitaal (Waarnemend - Evenaar)
06 - 15 65 49 97
bart.kwaaitaal@esdege-reigersdaal.nl
Petriëlle Teijgeler (Waarnemend - Evenaar+)
06 - 23 98 45 83
petrielle.teijgeler@esdege-reigersdaal.nl
Gedragsdeskundige:Miranda Huiberts
06 - 15 52 86 79
miranda.huiberts@esdege-reigersdaal.nl
Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
Mick op de schommel bij Activiteitencentrum Buitenhof

Werken bij Activiteitencentrum Buitenhof

Het werken op Activiteitencentrum Buitenhof is zeer afwisselend. Barry Schipper (35), Dave Hollanders (38) en Simone Dekker (31) vertellen over de manier waarop zij cliënten ondersteunen. Over veiligheid, vertrouwen en
lees meer...
Tomas toont trots zijn tattoo terwijl hij in zijn schuurtje staat

Tomas' tattoo

Het is een paar jaar geleden ontstaan. Zijn grote wens. Dankzij het zomerfestival. Je kon er tatoeages laten zetten. Tijdelijke. En dus liet Tomas de weken erna, tijdens het douchen
lees meer...
Danielle met ballonnen

Trots op werk

"Ik pak ballonnen in, vijfentwintig in een zakje." Daniëlle Kaag heeft de redactie laten weten #TROTS te zijn op haar werk en er graag iets over te vertellen. Ze werkt
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: