Loek Hal Centrum Begeleid Werken Innovatie Jeugd TeCeA Heerhugowaard De Werkprojecten Esdégé-Reigersdaal
Cluster Innovatie Jeugd

Innovatie Jeugd

School voor kinderen

Innovatie Jeugd ondersteunt kinderen met een beperking in de kop van Noord-Holland. Innovatie Jeugd vindt het belangrijk dat kinderen met een beperking opgroeien in hun eigen omgeving, meedoen en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. De ondersteuning kan thuis plaatsvinden, maar ook op een kinderdagverblijf, op de peuterspeelzaal of op school.

Het kind is een leerling van school. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van het kind. De medewerker van Innovatie Jeugd ondersteunt het kind in de klas. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt de school en leerkracht ondersteunt.

De ondersteuning door de medewerker van Innovatie Jeugd richt zich op de gebieden waarvan de leerkracht vindt dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dat kan op vele verschillende manieren en is altijd aangepast aan het individuele kind. Er wordt gebruik gemaakt van de methodes van school. Waar nodig worden deze, in overleg, aangepast aan het kind.

Contact

Adres:Gerrit Rietveldweg 2
1703 DD  Heerhugowaard
Innovatie Jeugd op Google Maps
Telefoon:0226 - 33 23 99
Website: Innovatie Jeugd
Clustermanager:Rosalien van Reenen
06 - 15 40 78 60
rosalien.vanreenen@esdege-reigersdaal.nl
Secretariaat:Miranda van der Stoop
miranda.vanderstoop@esdege-reigersdaal.nl
Coördinator:Karin Vergonet
(regio West-Friesland)
06 - 53 43 86 41
karin.vergonet@esdege-reigersdaal.nl
Annelies Rougoor
(regio Noordkop)
06 - 53 43 92 18
annelies.rougoor@esdege-reigersdaal.nl
Diana Loermans
(regio HAL en BUCH)
06 - 53 44 17 35
diana.loermans@esdege-reigersdaal.nl
Orthopedagoog:Ellen Verheul
06 - 54 90 80 36
ellen.verheul@esdege-reigersdaal.nl
Nathalie Liefting
06 - 12 19 59 86
nathalie.liefting@esdege-reigersdaal.nl
Kriss Wijnands
06 - 36 46 43 08
kriss.wijnands@esdege-reigersdaal.nl
Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
Duofiets

Presentiebenadering

Hij werkte 48 jaar in de zorg. Lees die zin rustig nog eens. Acht-en-veer-tig-jaar! En nu is hij met pensioen. Gerrit Lemmen. Zette zich al die tijd in om het
lees meer...
Portret Dik van Bruggen

Interview met Dik van Bruggen

1 februari 2019 was Dik van Bruggen vijfentwintig jaar in dienst. Een periode waarin hij als adjunct-directeur en bestuurder een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van vraaggerichte zorg. Een
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: