De Kapberg Esdégé-Reigersdaal
Cluster Boterbloem erf

De Kapberg

Wonen voor volwassenen

De Kapberg biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan waarin beschreven staat op welke manier hij/zij ondersteuning nodig heeft. Er wordt continue gekeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven te behouden of te bevorderen.

Vanuit onze visie* ondersteunen wij clienten via ondersteuningsplannen en zijn er een aantal methodieken waarmee wij werken. Dit zijn onder andere LACCS*, Gentle Teaching* en Totale Communicatie*.

Klik snel naar:

Dagbesteding en vrijetijd

Alle cliënten die wonen op locatie de Kapberg hebben een individueel activiteitenprogramma. Alle cliënten zijn overdag aan het werk. Op de Kapberg worden activiteiten georganiseerd, gericht op de individuele behoefte van de cliënt. Het werk van cliënten is zeer gericht op de behoefte en mogelijkheden van de individuele cliënt. Deelname aan de maatschappij wordt op verschillende manieren ingevuld. Diverse soorten werkvormen (activiteitencentra), wandelen door de woonwijk, boodschappen doen en uitjes organiseren.

Er worden binnen de Kapberg veel activiteiten gedaan met de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan het geven van massages, snoezelen of muziektherapie. Ook is er een waterbed aanwezig waarop de cliënt vrijuit kan bewegen.

Verwantenraad

De verwantenraad heeft als doel de belangen te behartigen van de cliënten en hun verwanten. De Steg en de Kapberg hebben een gezamenlijke verwantenraad en bestaat uit zes leden. Elke woongroep heeft zijn eigen vertegenwoordiger. De verwantenraad komt vier keer per jaar bij elkaar.

Foto's De Kapberg

Vacatures vrijwilligerswerk

Contact

Adres:Krusemanlaan 88
1701 VN  Heerhugowaard
De Kapberg op Google Maps
Telefoon:072 - 575 24 71
E-mailadres:kapberg@esdege-reigersdaal.nl
Clustermanager:Bart Kwaaitaal
bart.kwaaitaal@esdege-reigersdaal.nl
Gedragsdeskundige:Sabina van Lith
sabina.vanlith@esdege-reigersdaal.nl
Administratie:Tina van Breugel
tina.vanbreugel@esdege-reigersdaal.nl
Senior Cliëntbegeleider:Bettine Sloots
bettine.sloots@esdege-reigersdaal.nl
Andere locaties van cluster
Boterbloem erf:

Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
Nicj maakt lunchgerechten klaar voor gasten in het restaurant

Prachtwerk in de Klok

"Ja!" juicht Anita. Ze heeft zojuist een bestelling opgenomen van twee gasten. En ze willen slagroom op hun koffie. SLAGROOM! Haar blijdschap werkt aanstekelijk. Iedereen geniet mee. Het is woensdag
lees meer...
Kimberly Koopmans

Gedicht van Kimberly Koopmans

Het leven heeft veel moois te bieden. Tenminste, wanneer het noodlot zich afzijdig houdt. Kimberly Koopmans (24) raakte op zevenjarige leeftijd betrokken bij een zeer ernstig ongeluk. Haar hersenen raakten
lees meer...
Danielle met ballonnen

Trots op werk

"Ik pak ballonnen in, vijfentwintig in een zakje." Daniëlle Kaag heeft de redactie laten weten #TROTS te zijn op haar werk en er graag iets over te vertellen. Ze werkt
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: