Cluster De Reiger

Leerwerkcentrum de Brug

Dagactiviteiten, school, werken voor kinderen, volwassenen

In Sportcomplex De Waardergolf, centraal gelegen bij scholen, parken, voetbalvelden, winkels en een jongerencentrum, vind je Leerwerkcentrum De Brug. 

De Brug is gericht op jongvolwassenen die toe zijn aan een volgende stap na het Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of een Orthopedagogisch dagcentrum (ODC). Jongvolwassenen die graag gericht willen gaan onderzoeken waar hun talenten en verdere ontwikkelmogelijkheden liggen. Maar ook jongvolwassenen die al doorgestroomd zijn naar een werkplek of activiteitencentrum, maar hun draai nog niet helemaal kunnen vinden, zijn welkom bij ons om op zoek te gaan naar hun talent! Jongeren die interesse hebben in een stageplek bij de Brug, zijn ook van harte welkom.


De Brug biedt jongvolwassenen de gelegenheid om op een rustige manier de overstap te maken van het onderwijs naar de 'wereld van de volwassenen' (denk hierbij aan dagactiviteiten, (beschutte) arbeid of vervolgonderwijs). Dat kunnen we doen door hen een op maat toegesneden programma te bieden met veel aandacht voor de balans tussen activeren en ontspannen/rusten, speelse activiteiten, leren en (beginnend) werken. 

Ook biedt de Brug jongvolwassenen de kans om zich verder te ontwikkelen op het gebied van schoolse vaardigheden, maar ook te ontdekken welke werkzaamheden het best bij hen passen. We zullen met hen vooral werken aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden, maar ook verder bekwamen in sociale vaardigheden die zinvol zijn om een gewaardeerd burger te zijn in de samenleving.

Contact

Adres:Beukenlaan 1b
1701 DA  Heerhugowaard
Leerwerkcentrum de Brug op Google Maps
Telefoon:072 - 203 61 00 (Algemeeen kantoor)
072 - 203 61 03 (De Brug 1)
072 - 203 61 04 (De Brug 2)
Website: Leerwerkcentrum de Brug
Clustermanager:Bianca Rooijers
(ma, di, do, vr)
072 - 303 03 90
bianca.rooijers@esdege-reigersdaal.nl
Gedragsdeskundige:Suzanne Ettema
(ma, di, do)
072 - 303 03 90
suzanne.ettema@esdege-reigersdaal.nl
Senior Cliëntbegeleider:Ineke Schrikkema
(ma t/m do)
072 - 303 03 90
ineke.schrikkema@esdege-reigersdaal.nl

Overige informatie

Dagbesteding:Leerwerkcentrum de Brug biedt dagbesteding met profielen: beweging, diensten en werken.
Locatiegegevens aanpassen?
Vertel ons alsjeblieft wat er ontbreekt of niet (meer) klopt!
Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
Aad van de Laar tijdens de G-disco

G-disco in Den Helder

Een enthousiaste vader en moeder. Mét spullen, zonder budget. Het waren de allereerste ingrediënten voor G-disco Hoezo Anders? in Den Helder. Na een oproep in de krant meldde zich direct
lees meer...
Soenita helpt een mevrouw op de Kerstmarkt

Lady Skillz

"Al die mensen, daar ben ik helemaal niet zo goed in". Soenita Ramlal vertelt het gelukkig met een lach. Want ondanks haar angst voor mensen, staat ze wel regelmatig op
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: