Steunpunt Oeverland in Spierdijk
Cluster Koggenland

Steunpunt Oeverland

Wonen voor volwassenen

Steunpunt Oeverland is gevestigd in het woon-zorgcomplex de Oever in Spierdijk. Er wonen mensen in huurwoningen, koopwoningen en groepswoningen.

Theresiahof
Op Theresiahof wonen vijf oudere cliënten met een beperking in een huiskamerproject. Er wordt warme zorg geboden waarbij de medewerkers steeds in de nabijheid zijn. Cliënten hebben een eigen zit/slaapkamer en er wordt dagelijks vers gekookt.

Theresiahof heeft een gezamenlijke tuin met een gezellig zitje. Cliënten die op Theresiahof wonen krijgen veelal dagbesteding aangeboden op de locatie. Het is ook mogelijk om elders dagbesteding te doen.

Oeverland
Op Oeverland wordt ondersteuning geboden aan negen mensen met een beperking. Bij enkele cliënten is er sprake van bijkomende psychiatrische problematiek. Alle cliënten hebben een eigen appartement. Dagelijks wordt er koffiegedronken op het steunpunt. Sommige cliënten maken hier gebruik van. De zorg is aangepast op de behoeften van de cliënt. Cliënten eten in hun eigen appartement en worden ondersteund bij hun huishouden.

De appartementen hebben een woonkamer met open keuken, een ruime badkamer en een slaapkamer. Elk appartement heeft een berging en een balkon.

Cliënten die op Oeverland wonen gaan vaak naar dagbesteding buiten de locatie. Dit is echter niet noodzakelijk.

Binnen de Oever worden cliënten 24 uur per dag ondersteund. Dit gebeurt tussen 7.00 en 23.00 uur door één team dat zowel de cliënten op Oeverland als op Theresiahof ondersteunt. Na 23.00 uur wordt de zorg overgenomen door de Omring. Cliënten kunnen gebruik maken van de faciliteiten die in het pand aanwezig zijn. Er is een Grand-café, een activiteitencentrum en een winkeltje. De kapper komt indien gewenst aan huis. In het Grand-café worden regelmatig activiteiten georganiseerd, hierdoor vervult het woonzorgcentrum tevens een belangrijke buurtfunctie.

Contact

Adres:Oeverland 38
1641 LZ  Spierdijk
Steunpunt Oeverland op Google Maps
Telefoon:0229 - 56 39 33 (Oeverland (vast))
06 - 23 90 97 36 (Oeverland (mobiel))
0229 - 56 39 16 (Theresiahof)
Website: Steunpunt Oeverland
Clustermanager:Tanja Vredeveld
06 - 15 33 58 11
tanja.vredeveld@esdege-reigersdaal.nl
Andere locaties van cluster
Koggenland:


Website Koggenland
Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal

#TROTS op je werk

Dave las de oproep over #TROTS. Een mooi en simpel concept; korte verhalen over mensen die ergens trots op zijn. Dat is het. Mag groot zijn of klein. Samen met
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: