De Ploeg 't Lange Weidje Esdégé-Reigersdaal
Cluster De Ploeg

De Ploeg

Wonen, ambulante ondersteuning voor volwassenen, gezinnen

De Ploeg biedt ondersteuning bij het wonen aan mensen met een beperking. Vanuit de steunpunten Kuipersven en 't Lange Weidje ondersteunen we cliënten die wonen via De Ploeg. Van beide steunpunten is een aparte locatiebeschrijving. Op deze pagina beschrijven we de ambulante ondersteuning die ook vanuit De Ploeg geboden kan worden. Er wordt ondersteuning geboden aan mensen en gezinnen in Warmenhuizen en daarbuiten in een straal van max. 15 km.

Ambulante ondersteuning
Dit betekent dat de ondersteuning in jouw eigen woning/gezin plaats vindt. Eerst wordt overlegd wat je aan ondersteuning nodig hebt en wat past binnen je indicatie. De ondersteuningsafspraken worden vastgelegd in je plan, dan weet je waar je aan toe bent. Ambulante ondersteuning kan, bijvoorbeeld, gaan over het aanbrengen van meer structuur in je dagindeling, ondersteuning bij het onderhouden of versterken van je netwerk, hulp bij je administratie of bij het nemen van beslissingen. Het uitgangspunt is dat je zelf de regie houdt en dat de cliëntbegeleider je daarbij ondersteunt.

Ambulante gezinsondersteuning
Wanneer je vragen hebt bij het opvoeden van je kind(eren), omdat je zelf vaardigheden mist of omdat je gedragsproblemen van je kind ervaart, kan het ambulante team ook ondersteuning bieden. De cliëntbegeleiders kunnen samen met jou een plan maken om je kind zo veilig mogelijk op te laten groeien en te laten ontwikkelen. Ook zal er gekeken worden hoe je netwerk daarbij betrokken kan worden. Het kan zijn dat er een (gezins)voogd betrokken is in je gezin. De (gezins)voogd geeft aan welke doelen behaald moeten worden. De cliëntbegeleider kan je daarbij helpen. De werkwijze is verder hetzelfde als bij de individuele ambulante ondersteuning.

Contact

Adres:t Lange Weidje 5
1749 JV  Warmenhuizen
De Ploeg op Google Maps
Telefoon:0226 - 39 35 83
Website: De Ploeg
Clustermanager:Riette van Asch
riette.vanasch@esdege-reigersdaal.nl
Andere locaties van cluster
De Ploeg:


Website De Ploeg
Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
Duofiets

Presentiebenadering

Hij werkte 48 jaar in de zorg. Lees die zin rustig nog eens. Acht-en-veer-tig-jaar! En nu is hij met pensioen. Gerrit Lemmen. Zette zich al die tijd in om het
lees meer...
Interieur van het Idee-atelier

Idee-atelier

Op zoek naar iets unieks? Creatieve producten van glas, een mooie tas, een shawl? Zoek je een wenskaart die met veel zorg en aandacht gemaakt is? Of ben je op
lees meer...
Denise

FlexXtra

Ze heeft al veel verschillende dingen gedaan: zo werkte ze als assistent op een operatiekamer en als kraamverzorgster. Denise Smit (46) werkte eerst bij een andere zorgorganisatie. Tot een vriendin
lees meer...

#TROTS

Deze grote grijns is van Jeroen. Hij is ontzettend trots op de omelet die hij heeft gebakken voor zijn collega's op kinderboerderij de Bongelaar in Heerhugowaard. Daar werkt Jeroen al
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: