Rotonde Esdégé-Reigersdaal
Cluster De Rotonde

De Rotonde

Behandeling, diagnostiek voor volwassenen

De Rotonde is gespecialiseerd in het behandelen van mensen van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen.

Specialisme
Als mensen met een licht verstandelijke beperking psychiatrische problemen hebben, kan dat er anders uitzien of andere problemen opleveren dan bij andere mensen. Daardoor heeft de GGZ niet altijd een passend behandelaanbod. Binnen de Rotonde hebben medewerkers verstand van psychiatrie én van licht verstandelijke beperkingen en de problemen die dat met zich mee kan brengen.

Nadruk op mogelijkheden
Samen met cliënten kijken wij naar dingen die wel goed gaan. We leggen de nadruk op wat iemand wel kan in plaats van wat hij/zij niet kan. Uiteraard houden we rekening met de problemen die er zijn.

Volwassenen vanaf 18 jaar met (het vermoeden van) een licht verstandelijke beperking die psychiatrische problemen hebben, kunnen zich aanmelden voor behandeling bij de Rotonde. Hier is een verwijzing van de huisarts nodig.

Licht verstandelijke beperking
Licht verstandelijke beperking is een term die cliënten vaak vervelend vinden. Het gaat hierbij om mensen die moeilijker leren dan anderen. Vaak hebben ze speciaal onderwijs gevolgd. Om vast te stellen of iemand een verstandelijke beperking heeft, neemt men vaak een intelligentietest af. Het IQ van de mensen die bij de Rotonde aangemeld kunnen worden, ligt tussen de 50 en 85.

Ingrijpende gebeurtenissen
Mensen kunnen overbelast raken door moeilijkheden in hun leven. Vaak hebben deze te maken met ingrijpende gebeurtenissen. De problemen kunnen zich op verschillende gebieden voordoen. Enkele voorbeelden zijn:

 • problemen op het werk of in de woonsituatie
 • problemen met relaties, familie of vrienden
 • het verlies van dierbaren
 • nare ervaringen
 • problemen in het omgaan met de mensen om je heen
 • problemen in het accepteren van een beperking

Klachten
Problemen kunnen zich uiten in bepaalde klachten. Je kunt denken aan:

 • somber voelen en nergens zin in hebben
 • negatieve gedachten over jezelf
 • zich gespannen voelen
 • druk in het hoofd zijn
 • snel boos worden
 • bang zijn
 • nare dromen of gedachten hebben

Dit zijn voorbeelden, maar ook als er andere psychiatrische klachten zijn, kun je bij ons terecht. We kijken dan samen wat wij kunnen betekenen.

Contact

Adres:Krusemanlaan 88
1701 VN  Heerhugowaard
De Rotonde op Google Maps
Telefoon:072 - 567 51 70
Website: De Rotonde
Clustermanager:Marcel Boerrigter
Marcel.Boerrigter@derotonde.st-er.nl
Locatiegegevens aanpassen?
Vertel ons alsjeblieft wat er ontbreekt of niet (meer) klopt!
Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal

#TROTS op je werk

Dave las de oproep over #TROTS. Een mooi en simpel concept; korte verhalen over mensen die ergens trots op zijn. Dat is het. Mag groot zijn of klein. Samen met
lees meer...

#TROTS op je werk

Dave las de oproep over #TROTS. Een mooi en simpel concept; korte verhalen over mensen die ergens trots op zijn. Dat is het. Mag groot zijn of klein. Samen met
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: