De Steg Esdégé-Reigersdaal

Cluster Boterbloem erf

De Steg

Wonen voor volwassenen

De Steg biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. Iedere cliënt heeft een ondersteuningsplan waarin beschreven staat op welke manier hij/zij ondersteuning nodig heeft. Er wordt continue gekeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven te behouden of te bevorderen.

Vanuit onze visie* ondersteunen wij clienten via ondersteuningsplannen en zijn er een aantal methodieken waarmee wij werken. Dit zijn onder andere LACCS*, Gentle Teaching* en Totale Communicatie*.

Dagbesteding en vrijetijd

Alle cliënten nemen deel aan dagbesteding, aangepast aan de individuele behoefte van de cliënt. Een deel van de cliënten krijgen dagbesteding op het terrein van Reigersdaal. Anderen doen dit buiten het terrein, zoals bijvoorbeeld bij Steunpunt Obdam of de Bongelaar.

In de avonduren en weekenden proberen wij zoveel mogelijk activiteiten te ondernemen met de cliënten. Bijvoorbeeld muziekochtenden, wandelmiddagen of vakanties.

Verwantenraad

De verwantenraad heeft als doel de belangen te behartigen van de cliënten en hun verwanten. De Steg en de Kapberg hebben een gezamenlijke verwantenraad en bestaat uit zes leden. Elke woongroep heeft zijn eigen vertegenwoordiger. De verwantenraad komt vier keer per jaar bij elkaar.

Verhalen uit cluster Boterbloem erf

Foto's Kapberg

Contactgegevens
Adres:Krusemanlaan 88
1701 VN  Heerhugowaard
De Steg op Google Maps
Telefoon:072 - 575 24 74
E-mailadres:steg@esdege-reigersdaal.nl
Contactpersonen
Clustermanager:Bart Kwaaitaal
bart.kwaaitaal@esdege-reigersdaal.nl
Gedragsdeskundige:Sabina van Lith
sabina.vanlith@esdege-reigersdaal.nl
Administratie:Tina van Breugel
tina.vanbreugel@esdege-reigersdaal.nl
Senior Cliëntbegeleider:Bianca Lux
bianca.lux@esdege-reigersdaal.nl
Jet Sleegers
jet.sleegers@esdege-reigersdaal.nl
Coördinator vrijwilligers:Berna Noordwest
berna.noordwest@esdege-reigersdaal.nl
Andere locaties van cluster
Boterbloem erf:

Locatiegegevens aanpassen?

Vertel ons alsjeblieft wat er ontbreekt of niet (meer) klopt!

Lees ook deze verhalen...

Portret Kirsten Wolf op een brug in een park

Kirsten Wolf; jobcoach

Na negen jaar intercedente te zijn geweest dacht Kirsten Wolf: commercie, niks voor mij. Het leek nooit genoeg in haar werk. Dus zat ze even thuis, 'af te zijn'. Daar
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.

Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen

LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.