ODC De Troubadour Esdégé-Reigersdaal
Cluster De Troubadour

ODC de Troubadour

ODC voor kinderen

De Troubadour is een Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) in Den Helder voor kinderen tot 18 jaar. Elk kind heeft het recht zich te ontwikkelen. Een kind met een beperking ook. Naar een gewone basisschool gaan is niet altijd mogelijk. Een orthopedagogisch dagcentrum kan dan een goed alternatief zijn.

De Troubadour is er zowel voor kinderen met een lichamelijke als een verstandelijke beperking.Plezier staat voorop, want alleen op die manier kan een kind zich ontwikkelen. De Troubadour heeft vijf groepen en beschikt over een gymzaal, spelruimte en snoezelruimte. Zwemmen wordt gedaan in een zwembad in de buurt. Uiteraard kunnen de kinderen ook buitenspelen in een beschermde omgeving.

Naast activiteiten op de groepen kunnen de kinderen vanuit het ODC ook naar de peuterspeelzaal, het gewone kinderdagverblijf of naar een reguliere school. Hierbij is (beperkte en tijdelijke) ondersteuning vanuit het de Troubadour mogelijk.

Contact

Adres:Eemstraat 42
1784 CE  Den Helder
ODC de Troubadour op Google Maps
Telefoon:0223 - 63 69 97
Website: ODC de Troubadour
Clustermanager:Kim Hartman
06 - 55 34 33 87
kim.hartman@esdege-reigersdaal.nl
Andere locaties van cluster
De Troubadour:


  Website De Troubadour
  Locatiegegevens aanpassen?
  Vertel ons alsjeblieft wat er ontbreekt of niet (meer) klopt!
  Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
  Portret Dik van Bruggen

  Interview met Dik van Bruggen

  1 februari 2019 was Dik van Bruggen vijfentwintig jaar in dienst. Een periode waarin hij als adjunct-directeur en bestuurder een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van vraaggerichte zorg. Een
  lees meer...
  Jordy in de garage van het racingteam

  Thuisondersteuning

  Jordy Sennhenn en Mira Meihuizen. Cliënt en medewerker. Dat op zich is niet zo spannend. Het idee was ze te interviewen over de foto-expositie die ze samen hadden ingericht. Mira
  lees meer...
  Danielle met ballonnen

  Trots op werk

  "Ik pak ballonnen in, vijfentwintig in een zakje." Daniëlle Kaag heeft de redactie laten weten #TROTS te zijn op haar werk en er graag iets over te vertellen. Ze werkt
  lees meer...

  Werken in de Flexpool

  Remi Derks (51) werkt sinds een jaar voor de Flexpool. Hij vertelt over zijn werk, hoe hij veertien jaar geleden is begonnen bij Esdégé-Reigerdaal. Hij kwalificeert zichzelf als een vakidioot,
  lees meer...

  Voorwaarden abonnement Bladeren

  Begrippen

  • Bladeren
   Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
  • Abonnement
   Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

  Bepalingen

  • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
  • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
  • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
  • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
  • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
  Privacy
  De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
  Visie Esdégé-Reigersdaal

  Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

  Onze visie:
  Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

  Daarom heeft iedereen recht op:

  • respect
  • ontplooiing
  • een volwaardige plaats in de samenleving
  • relaties met andere mensen
  • eigen keuze


  Dit betekent dat wij:

  • het individu respecteren
  • inspelen op de mogelijkheden van het individu
  • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
  • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
  • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
  • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

  Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

  Totale Communicatie

  Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

  Gentle Teaching

  Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

  De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

  • We respecteren elkaar
  • We accepteren elkaar
  • We proberen elkaar te begrijpen
  • We waarderen elkaar
  • We geven elkaar zelfvertrouwen
  • We proberen elkaar vooruit te helpen
  LACCS

  Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

  • Lichamelijk welzijn
  • Alertheid
  • Contact
  • Communicatie
  • Stimulerende tijdsbesteding

  Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

  Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

  Meer info: