Zorgunit Esdégé-Reigersdaal
Cluster Boterbloem erf

De Zorgunit

Verpleging voor volwassenen

De Zorgunit is gevestigd in het gebouw van de Berg op het Reigersdaalterrein in Heerhugowaard. De afdeling bestaat uit vier ruime eenpersoonskamers met een gezamenlijke woonkamer die grenst aan een grote tuin. Verder is er een keukentje, een ruime badkamer en aparte toiletruimte. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zich zoveel mogelijk thuis voelt, zo kunnen ze bijvoorbeeld hun eigen spulletjes meenemen. Bezoek is altijd welkom.

De Zorgunit bestaat uit vier ruime eenpersoonskamers met een gezamenlijke woonkamer.  De woonkamer heeft een grote tuin. Verder is er een keuken, een ruime badkamer en een aparte toiletruimte. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zich zoveel mogelijk thuis voelen, daarom mogen zij bijvoorbeeld hun eigen spulletjes meenemen. Bezoek is altijd welkom.

Klik snel naar:
Team

Ons team bestaat uit vijf verpleegkundigen. Tussen 7:00 en 22:15 uur is er altijd een verpleegkundige aanwezig. Vanaf 22:15 uur is de zorg in handen van de Nachtzorg, die d.m.v. een uitluistersysteem het nachtelijk toezicht garandeert.

Opname en ontslag

Bij de opname leggen we de gang van zaken uit. Ook vragen we naar de voorgeschiedenis en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor het verblijf bij ons. Bij voorkeur winnen we vooraf al informatie in bij de cliëntbegeleider en lezen we het ondersteuningsplan. Lukt dat niet, dan ontvangt de Zorgunit graag een korte overdracht, met daarin de juiste bejegening en voorgeschiedenis.

Het ontslag komt tot stand in overleg met de arts, clustermanager, cliënt, (cliënt)begeleiders wonen, verwanten en de ZorgUnit. Er wordt altijd een overdracht van de ZorgUnit meegegeven bij ontslag.

Medicatie

Tijdens de opname verzorgen wij de medicatie vanuit de Reza apotheek in Alkmaar. Wij vragen de cliënt om voor de eerste week zelf zijn/haar medicijnen mee te nemen.

Verwachtingen van het thuisfront

De (cliënt)begeleider van de woonvoorziening draagt zorg voor:

 • Aanwezigheid tijdens de MDO's
 • Regelmatig contact met de cliënt
 • Bezoek aan ziekenhuis
 • Zorgdragen voor wasgoed


Download hier de folder van de Zorgunit.

Stage bij de Zorgunit

Binnen de Zorgunit hebben wij plaats voor twee stagiaires. Wij bieden een leuke en leerzame stageplek voor 2e, 3e en 4e jaars studenten van mbo en hbo opleidingen verpleegkunde. Wij hebben samenwerking met het Horizon College en Hogeschool IN Holland.

Heb je interesse in een stageplek, neem dan contact op met de Zorgunit.
Tel: 072 – 575 24 81 of via e-mail: zorgunit@esdege-reigersdaal.nl

Contact

Adres:Krusemanlaan 88
1701 VN  Heerhugowaard
De Zorgunit op Google Maps
Telefoon:072 - 575 24 81
06 - 15 06 72 27
072 - 575 25 08 (Fax)
E-mailadres:zorgunit@esdege-reigersdaal.nl
Clustermanager:Bart Kwaaitaal
bart.kwaaitaal@esdege-reigersdaal.nl
Gedragsdeskundige:Sabina van Lith
sabina.vanlith@esdege-reigersdaal.nl
Administratie:Tina van Breugel
tina.vanbreugel@esdege-reigersdaal.nl
Andere locaties van cluster
Boterbloem erf:

Andere verhalen van Esdégé-Reigersdaal
Portret Cor bij Karwei Hoorn

Aan de slag met jobcoaching

Een grote bouwmarktketen die bij Esdégé-Reigersdaal aanklopt of er nog meer cliënten zijn die bij een bouwmarkt willen werken… Het lijkt wel de omgekeerde wereld maar het gebeurde wel! In
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: