Logeren

Ondersteuning Kind & Gezin

Logeren is een feest. Even het plezier van rust voor de thuisblijvers. Even de pret van het ‘anders’ voor de logé. Even de gezelligheid van één persoon erbij in het logeergezin. Logeren is plezier voor drie! Voor kinderen met een beperking is dat niet anders.

Voor logé, gezin en logeergezin
De logé is een kind met een beperking, dat thuis woont. Het doet er daarbij niet toe hoe oud het kind is en hoe ernstig de beperking. Het gezin wil graag dat het kind thuis blijft wonen. Maar de andere gezinsleden willen soms ook meer aandacht voor elkaar kunnen hebben. Het logeergezin vindt het leuk om iemand met een beperking te logeren te hebben en heeft daar ruimte voor. Het Logeerproject van Esdégé-Reigersdaal brengt deze mensen bij elkaar.

We zoeken voor de logé naar een vast logeergezin in de regio. Natuurlijk maken de ouders vooraf kennis met het logeergezin. Het moet wel klikken. En het is niet de bedoeling om van alles aan te passen op het logeeradres. We kijken steeds samen naar de mogelijkheden.

Hoe vaak
De meeste kinderen logeren één keer per maand. Bijvoorbeeld een weekend. Maar logé, ouders en logeergezin kunnen zelf bepalen hoe vaak en hoe lang er gelogeerd wordt. Er zijn ook logeergezinnen die bijvoorbeeld in vakanties wat meer ondersteuning bieden.