Logopedisten

Diagnose, advies & behandeling

De logopedisten van Esdégé-Reigersdaal hebben zich gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH) en de daarbij horende complexe problematiek. Dit houdt in dat zij specifieke kennis en vaardigheden hebben met betrekking tot communicatieproblemen, eet-/drinkproblemen en het gehoor. Daarnaast behandelen zij mensen met afasie en andere neurologische taal- en spraakstoornissen. Zij geven onder andere Spraak-Muziek Therapie bij Afasie en/of apraxie van de spraak (SMTA), samen met een muziekagoog.

Meer informatie

Algemeen e-mailadres:
logopedie@esdege-reigersdaal.nl

Saskia Bruin
saskia.bruin@esdege-reigersdaal.nl
06 – 52 52 02 00

Willemijn Los
Willemijn.Los@esdege-reigersdaal.nl
06 – 21 86 71 21

Annemiek Stulp
annemiek.stulp@esdege-reigersdaal.nl
06 – 11 13 71 18Afasiecentrum:

Mariëlle Koelewijn
marielle.koelewijn@esdege-reigersdaal.nl

Roos Ruiter
Roos.Ruiter@esdege-reigersdaal.nl

Cathrine Lemmens
cathrine.lemmens@esdege-reigersdaal.nl
06 – 25 35 00 25


De logopedisten van de ODC's zijn via het ODC te bereiken.