KORT NIEUWS

Esdégé-Reigersdaal en het coronavirus

Esdégé-Reigersdaal en het coronavirus

Tekst: Nelly Wuis 

25-03-2020

Wij bieden ondersteuning aan mensen met een beperking. Altijd, dus ook tijdens de corona-crisis. Vanwege de maatregelen gaat er veel anders en dat maakt vanzelfsprekende dingen ineens moeilijk of onmogelijk. Zoals dagactiviteiten of bezoek. Dat is heel moeilijk voor cliënten, verwanten èn medewerkers. Toch gaan we er vol voor met elkaar. Juist om kwetsbare mensen te beschermen en om zoveel mogelijk van de vertrouwde ondersteuning in stand te houden. We zijn trots op de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Wij zien een grote gedrevenheid om er – ook onder deze moeilijke omstandigheden –  voor de cliënten te zijn en er het beste van te maken.  

Dagelijkse coördinatie en informatie aan medewerkers

Esdégé-Reigersdaal heeft een calamiteitenteam samengesteld dat dagelijks overlegt. Het team bestaat uit de raad van bestuur, een aantal clustermanagers en enkele stafleden. Dit team: 

 • coördineert de corona-aanpak van de organisatie
 • onderhoudt intern en extern contacten met deskundigen 
 • onderneemt actie op vragen en zorgen uit de organisatie 
 • informeert medewerkers dagelijks op intranet met de nieuwste maatregelen en instructies 
 • stelt instructies beschikbaar over het voorkomen van besmettingen en het omgaan met mensen die besmet zijn. 
Informeren van cliënten en verwanten
 • Cliënten en hun verwanten worden geïnformeerd door hun cluster(manager). 
  Per locatie of cliëntdoelgroep kan een maatregel namelijk anders uitpakken. 
 • Clusters beschikken daarom over de meest passende informatie voor cliënten en verwanten. 
 • Afhankelijk van de relatie en situatie wordt de informatie gegeven tijdens een ondersteuningsmoment, schriftelijk of telefonisch. 
 • Zijn er toch nog vragen? Neem dan contact op met je cluster(manager).
Wat als
 • Esdégé-Reigersdaal heeft op het Reigersdaalterrein in Heerhugowaard een zorgunit in gereedheid gebracht om door corona besmette cliënten te kunnen verzorgen. De zorgunit zal worden gebruikt voor cliënten die bij ons wonen en waarvoor onvoldoende quarantainemaatregelen getroffen kunnen worden om besmetting van medebewoners te voorkomen. Met eigen (steeds ontsmet) vervoer kunnen cliënten daar naar toe worden gebracht. 
 • Voor het geval er straks door ziekte mogelijk veel personeel uitvalt en onze ondersteuning onder druk komt te staan, wordt een groep reservekrachten geworven. Inmiddels zijn daar al hartverwarmend veel aanmeldingen voor binnen gekomen.
 • Voor als het op een cluster moeilijk wordt om boodschappen te doen of te koken, kunnen koelverse maaltijden worden besteld bij een op de clusters bekende maaltijdleverancier. 
Belangrijke links

Esdégé-Reigersdaal Corona weekoverzicht van 22 april 2020
Algemene informatie over het coronavirus
Informatie over corona en de gehandicaptenzorg (met ook toegankelijke informatie voor mensen met een beperking)
Steffie legt corona eenvoudig uit (toegankelijke informatie voor mensen met een beperking)

Delen? Graag!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lees ook deze verhalen...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
Lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
Lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
Lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
Lees meer...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
lees meer...

Privacyverklaringen

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: