KORT NIEUWS

Kijken op nieuwe woonvoorziening Kalmoesstraat

Ooijevaar gooit hekken open

Tekst: José de Boer – Fotografie: Eric Minten

25-06-2019

Bevlogen bouwers Ooijevaar hebben op 25 juni de bouwhekken opengezet voor een rondgang door de nieuwe woonvoorziening aan de Kalmoesstraat in de Draai in Heerhugowaard. Een bijzondere kans voor de cliënten van de Boet en andere belangstellenden om zich te kunnen voorstellen hoe het is om daar binnenkort te wonen. Paul Vlaar, algemeen directeur van Ooijevaar, maakte er een feestje van ijskoude frisdrank en schepijs in twee smaken. Wat geen slechte keus was gezien de tropische temperaturen op de bouwplaats.

We hebben Margret Ruiter, clustermanager van de Boet en straks dus van de Kalmoesstraat, gevraagd wat de nieuwe locatie zo geschikt maakt voor de Boet-cliënten: “Het ontwerp van het nieuwe woonproject aan de Kalmoesstraat is gericht op ouder wordende cliënten, die lichamelijk achteruit gaan of geestelijk, bijvoorbeeld door dementie of de ziekte van Parkinson. Het wordt een besloten complex. De meeste cliënten hebben veel nabijheid nodig van de begeleiders om hun dag te kunnen indelen. Er komen dan ook twee gemeenschappelijke huiskamers in het project. De voordeuren van alle appartementen liggen aan een rondgang, zodat de cliënten in alle veiligheid kunnen bewegen. Dit is vooral voor de dementerende cliënten prettig, omdat zij vaak een enorme bewegingsdrang hebben.

In de grote, besloten binnentuin kunnen de cliënten heerlijk, in alle veiligheid, vertoeven. De meesten zijn namelijk niet meer vertrouwd met verkeer en weten vaak de weg niet meer. De binnentuin wordt door middel van de aankleding een soort parktuin, waar cliënten elkaar kunnen ontmoeten. De appartementen hebben aan de buitenzijde een tuindeur naar een terras en een tuintje. Als de cliënt dat wenst en aankan, kan zij of hij deze als voordeur gebruiken.

Het project is helemaal drempelloos en er is vloerverwarming in alle appartementen. Verder zijn deze voorzien van een keuken, een badkamer en een zit/slaapkamer. Het appartement is dusdanig ingedeeld dat er tijdens de verzorgingsmomenten te allen tijde contact met de begeleiders mogelijk is.Het hele project is zodanig uitgerust met hulpmiddelen, dat een cliënt niet meer hoeft te verhuizen als zijn of haar zorgvraag toeneemt. Cliënten worden echt begeleid tot aan de laatste levensfase.

De inrichting van het project is gebaseerd op de principes van omgevingszorg, zoals geen ramen tot aan de grond, drempelloos, bankjes in de gangen om even uit te rusten en verlichting die kan worden aangepast. Ook de voordeuren van de appartementen zijn donkerder van kleur dan de wanden, zodat de ingang zich duidelijk aftekent.

Kortom, het wordt een prachtig project waar de cliënten en de medewerkers van de Boet met veel plezier naar toe leven.”

Delen? Graag!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lees ook deze verhalen...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
Lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
Lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
Lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
Lees meer...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
lees meer...

Privacyverklaringen

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: