Ondersteuning op het regulier onderwijs

Ondersteuning Kind & Gezin

Thuis wonen, in de buurt naar school, met leeftijdgenootjes spelen…

Voor een kind met een beperking lijkt het allemaal niet vanzelfsprekend. Toch is er met de juiste ondersteuning meer mogelijk dan je denkt. Thuis, op een kinderdagverblijf, in de peuterspeelzaal en op school ondersteunt ons cluster 'Innovatie Jeugd' kinderen met een beperking. Innovatie Jeugd vindt het belangrijk dat kinderen met een beperking opgroeien in hun eigen omgeving, meedoen en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Meer informatie