Ondersteuning op een orthopedagogisch dagcentrum

Ondersteuning Kind & Gezin

Elk kind heeft het recht zich te ontwikkelen. Je kind met een beperking ook. Naar een gewone basisschool gaan is niet altijd mogelijk. Een orthopedagogisch dagcentrum kan dan een goed alternatief zijn; zowel voor kinderen met een lichamelijke als een verstandelijke beperking.

En plezier staat voorop, want alleen op die manier kan je kind zich ontwikkelen. Sommige ODC-groepen hebben een lokaal in een basisschool of brede school. Samen doen en samen spelen met andere kinderen wordt dan gestimuleerd.