Onze ondersteuning

Bij Esdégé-Reigersdaal vind je ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een:

  • Lichamelijke beperking
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Verstandelijke beperking (VB)
  • Ernstig verstandelijke beperking (EVB)
  • Ernstig meervoudige beperking (EMB)
  • Chronische en progressieve ziekte
  • Bijkomende psychiatrische beperking of autismestoornis

Je kunt ook terecht voor diagnose, advies en behandeling.

Onze ondersteuning is altijd in ontwikkeling. Zoek je andere ondersteuning dan je in dit overzicht vindt? Neem dan contact op met het cliëntbureau. Dan gaan we op zoek naar hoe we zo dicht mogelijk bij jouw ondersteuningswens kunnen uitkomen.

Aanvragen m.b.t. Wonen kun je aan ons sturen via het online formulier.

De Wet Zorg en Dwang
Het beleid van Esdégé-Reigersdaal met betrekking tot de WZD is beschreven in een brochure voor cliënten en in een document voor de vertegenwoordigers van cliënten.

Kind & Gezin

Ondersteuning Kind & Gezin

Kinderen met een beperking ondersteunen we thuis, op reguliere scholen, in orthopedagogische dagcentra (ODC), in een meeleefgezin, logeergezin, gezinshuis of kinderwoonvoorziening.

We kunnen ondersteunen:

Voor meer informatie over de ondersteuning en over aanmelden, kun je terecht bij het Cliëntbureau.

Volwassenen 18+

Ondersteuning Volwassenen (18+)

We kunnen ondersteunen bij je thuis, in een woonvoorziening, op je (aangepaste) werk, vrijwilligerswerk of vrije tijd. Het kan ook in of vanuit een van onze trainingscentra of activiteitencentra.

We kunnen ondersteunen:

Voor meer informatie over de ondersteuning en over aanmelden, kun je terecht bij het Cliëntbureau.

Ontwikkeling, advies & behandeling

Ontwikkeling, advies & behandeling

Als het aan Esdégé-Reigersdaal ligt, zijn reguliere voorzieningen toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook (para)medische voorzieningen. Maar als de aard of ernst van de beperking méér vraagt, dan biedt Esdégé-Reigersdaal gespecialiseerde voorzieningen. Hieronder vind je waar je terecht kunt voor gespecialiseerde diagnose, behandeling of advies:

Voor meer informatie over de ondersteuning en over aanmelden, kun je terecht bij het Cliëntbureau.