Wanneer bij mensen met een verstandelijke beperking leefstijl, voeding of gewicht een probleem vormen of leiden tot lichamelijke klachten, kan de gespecialiseerde diëtist helpen. De diëtist kan daarbij terugvallen op andere disciplines, zoals een fysiotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, ergotherapeut of orthopedagoog. Als daar aanleiding voor is, kan de diëtist ook de tandarts of mondhygiënist bij de behandeling betrekken. De diëtisten van Esdégé-Reigersdaal zijn aangesloten bij het netwerk Diëtetiek Verstandelijk Gehandicaptenzorg (DVG).

Meer informatie

Algemeen e-mailadres:
dietisten@esdege-reigersdaal.nl

Ivanka Beerepoot 
06 – 23 98 31 31
ivanka.beerepoot@esdege-reigersdaal.nl

Suzan Nieman
06 – 30 58 74 49
suzan.nieman@esdege-reigersdaal.nl

Sanne Snel
06 – 15 47 66 80
sanne.snel@esdege-reigersdaal.nl

Marit Stüvel
06 – 10 43 51 03
marit.stuvel@esdege-reigersdaal.nl