Fysiotherapeuten

Diagnose, advies & behandeling

Bij mensen met een beperking doen zich vaak complexe lichamelijke problemen voor. De fysiotherapeuten van Esdégé-Reigersdaal hebben de expertise om deze te lijf te gaan. Veelal zal dit zijn ingebed in een multidisciplinaire aanpak, met oog voor de cliënt en diens dagelijks leven. Op basis van kennis en ervaring kunnen de fysiotherapeuten behandeling bieden bij uiteenlopende beperkingen van mensen van alle leeftijden.

Meer informatie

Algemeen e-mailadres:
fysiotherapie@esdege-reigersdaal.nl

Telefoon:
072 – 575 24 98