Ondersteuning bij de opvoeding

Ondersteuning Kind & Gezin

Veel ouders hebben wel eens opvoedingsvragen. Meestal zijn het kleine problemen en verdwijnen ze na korte tijd. Maar als je kind een ontwikkelingsachterstand of een beperking heeft, kunnen kleine problemen groter worden en zijn ze niet altijd van tijdelijke aard. Ze vragen om een gerichte aanpak, een aanpak die past bij je kind en aansluit bij je eigen manier van opvoeden. Een gezinscoach kan daarbij helpen.

De gezinscoach is gespecialiseerd in:

 • Kinderen met een ontwikkelingsbeperking
 • Kinderen met PDD-NOS, Asperger en andere aan autisme verwante beperkingen
 • Kinderen met een motorische beperking
 • Kinderen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Ouders met een beperking die ondersteuning nodig hebben bij de opvoeding van hun kind


De gezinscoach kan helpen bij vragen als:

 • Mijn kind wil niet eten, wat doe ik hieraan?
 • Mijn dochter heeft steeds maar driftbuien.
 • Mijn zoon begrijpt de wereld om zich heen niet, hoe kan ik hem helpen?
 • Als onze kinderen samen thuis zijn is er altijd strijd.
 • Ons gezin draait alleen om onze zoon, hoe kan ik dit veranderen?
 • Hoe komen wij als ouders op één lijn in de opvoeding?
 • Ik kan geen grenzen stellen in de opvoeding, hoe kan ik dit leren?
 • Mijn kind heeft veel moeite met slapen en hier lig ik ook wakker van.

Meer informatie

Website:
Gezinscoach (onderdeel van Gezinsondersteuning)