Palliatieve zorg

Diagnose, advies & behandeling

Palliatieve zorg is een mantel (pallium) van liefdevolle zorg bij ziekte, als genezing niet meer mogelijk is. Het is gericht op de kwaliteit van leven met een levensbedreigende ziekte (kanker, COPD, hartfalen, dementie etc.) en niet op genezing ervan. Palliatieve zorg kan meerdere jaren aan de orde zijn. Ervaring met ondersteuning in de laatste levensfase hebben de meeste begeleiders bij Esdégé-Reigersdaal niet. Toch kan het gaan om een proces dat heel lang gaande is. Zijn er eigenlijk do’s en don’ts? Wat kan, wat mag, wat moet? Die expertise vind je bij Mieke Kuipers en Marja Oud, onze palliatieve zorgconsulenten.

Meer informatie