Psychische ondersteuning

Diagnose, advies & behandeling

Volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen, kunnen voor ondersteuning, behandeling en advies terecht bij de Rotonde, Expertisecentrum VG-GGZ. Je vindt hier behalve psychologen en psychiatrisch verpleegkundige, diverse andere disciplines voor onder andere de bewegingstherapie PMT (psychomotorische therapie), voor beeldende therapie, voor speltherapie en voor traumaverwerkingstherapie EMDR.

Meer informatie

Website:
De Rotonde