Psychische ondersteuning

Diagnose, advies & behandeling

Volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen, kunnen voor ondersteuning, behandeling en advies terecht bij het Behandelcentrum VB-SGGZ (ambulante behandeling). Je vindt hier behalve psychologen en psychiatrisch verpleegkundige, diverse andere disciplines voor onder andere de bewegingstherapie PMT (psychomotorische therapie), voor beeldende therapie, voor speltherapie en voor traumaverwerkingstherapie EMDR.

Voor psychische behandeling met een tijdelijk verblijf kun je terecht bij de Rotonde.