Team Verpleegkundige Ondersteuning

Diagnose, advies & behandeling

Verpleegkundige zorg kan onderdeel uitmaken van de ondersteuning. Het Team Verpleegkundige Ondersteuning verricht in dat kader veel verpleegtechnische handelingen. Als begeleiders behoefte hebben aan verpleegkundig advies of bekwaam willen worden in specifieke verpleegkundige handelingen, dan kunnen zij een beroep doen op de Adviserend Verpleegkundige