Thuisondersteuning

Ondersteuning Kind & Gezin

Heb je een kind met een beperking dan kan dit een zware claim leggen op je gezin. 'Thuisondersteuning' van Esdégé-Reigersdaal kan dan een uitkomst zijn. Hulp van deskundige medewerkers voorkomt overbelasting van jou, je partner en eventuele andere kinderen in het gezin.

Doordat wij de zorg gedeeltelijk over kunnen nemen, heb jij je handen vrij om tijd te besteden aan de andere kinderen in het gezin, een huishoudelijke klus, óf jezelf. Je kind krijgt één op één ondersteuning, leert vaardigheden ontwikkelen en bouwt een relatie op met iemand buiten zijn eigen kring. Soms werpt dat een nieuw licht op de mogelijkheden van je kind. Thuisondersteuning heeft oog voor alle betrokkenen. Zowel het kind, als de gezinsleden daaromheen.

Thuisondersteuning kan hulp bieden bij:

  • het ontwikkeling van vaardigheden 
  • vrijetijdsbesteding 
  • dagelijkse dingen (zoals eten, omkleden en persoonlijke verzorging) 
  • trainingen en oefeningen (voor fysiotherapie, logopedie en zelfredzaamheid) 
  • vragen die te maken hebben met de beperking