Wonen buiten het gezin

Ondersteuning Kind & Gezin

Je hoopt dat het zover niet komt. Toch kun je als ouders tegen je grenzen of de grenzen van je gezin aanlopen bij de verzorging van je kind met een beperking. Als de gezinscoach, thuisondersteuning of logeren niet voldoende verlichting kunnen brengen, zijn er nog andere mogelijkheden:

Een meeleefgezin
Een meeleefgezin biedt de mogelijkheid de zorg voor je kind te delen met een vast ander gezin. Je kind kan dan opgroeien in twee gezinnen, die eendrachtig samenwerken. Beide zijn een thuis voor je kind. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar. Natuurlijk vraagt het ook een inspanning van alle betrokkenen. Want de samenwerking moet in het belang van je kind harmonieus verlopen.

Wonen buiten het gezin
Voor kinderen met een beperking die – om welke reden dan ook – echt niet meer thuis kunnen wonen, heeft Esdégé-Reigersdaal twee woonvoorzieningen: Klaverweide in Heerhugowaard en De Blauwe Reiger in Bergen.