Over ons: de zorgorganisatie Esdégé-Reigersdaal

Op deze pagina vind je informatie en links naar informatie die een beeld geeft van de organisatie. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Doel

Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van leven voor cliënten. Voor sommige cliënten is dat zelfstandig kunnen wonen met een paar uur ondersteuning per week, voor anderen is dat intensieve ondersteuning bij alle dagelijkse handelingen. Wat het leven waardevol maakt is voor ieder van ons weer anders en medewerkers van Esdégé-Reigersdaal moeten in staat zijn om voor elke individuele cliënt ondersteuning op maat te kunnen geven. We doen dat onder het motto:

"Mensen met een beperking kiezen zelf hoe ze leven; wij ondersteunen hen daarbij."

De ondersteuning aan iedere cliënt is dus zoveel mogelijk op maat en altijd gebaseerd op onze visie:

Visie

Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • andere mensen om zich heen
 • het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Wij zetten ons in voor volwaardig burgerschap van mensen met een beperking
We werken mee aan normalisatie en integratie.
Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Geschiedenis

Lees over het ontstaan van de organisatie en hoe de naam is ontstaan, in twee verhalen geschreven door Anneke Scheerman van het vroegere Esdégé, en Jos ten Holter van het ooit zelfstandige Reigersdaal:

Organogram

Esdégé-Reigersdaal heeft niet veel managementlagen. Medewerkers krijgen de ruimte en het vertrouwen om passende ondersteuning te organiseren voor hun cliënten. 

Cijfers

De volgende cijfers geven een globale indruk van de omvang van de organisatie: 

Aantal cliënten

3577

Intramuraal

1641

Extramuraal

1936

Aantal medewerkers

2786

FTE

1951

Stagiairs

147

Aantal locaties

208

Woonlocaties

94

Dagbest. & Overig

114

Jaarverslagen en kwaliteitsrapporten

Veel meer cijfers en andere informatie vind je in de kwaliteitsrapporten en financiële jaarverslagen van de afgelopen jaren. Deze rapporten zijn verzameld op de pagina Overige Publicaties

Kwaliteitsonderzoek

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend onderzocht en geëvalueerd. Lees er alles over op de pagina Kwaliteitsonderzoek.