Overige publicaties

Vernieuwend verantwoorden

Verantwoorden op een manier die beter aansluit bij de praktijk van goede zorgverlening:
Vernieuwend verantwoorden –  veelbelovend en weerbarstig

Kwaliteitsstatuut en Professioneel Statuut GGZ

Governance Code

Naar aanleiding van de Governance Code Zorg 2017 zijn de statuten van de stichting Esdégé-Reigersdaal aangepast en zijn nieuwe reglementen voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van kracht geworden. Samen met een aantal documenten waar specifieke regelingen nader worden uitgewerkt zijn deze vernieuwde documenten hier te vinden:

Statuten
Gewijzigde statuten per 27-11-2018

Raad van Bestuur
Reglement Raad van Bestuur 2018
Reglement kosten Raad van Bestuur 2018

Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht 2018
Informatieprotocol Raad van Toezicht 2018
Profielschets Raad van Toezicht 2018

Conflictregeling RvB – RvT
Conflictregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 2018

Kwaliteitsonderzoek

Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van leven voor cliënten. Voor sommige cliënten is dat zelfstandig kunnen wonen met een paar uur ondersteuning per week, voor anderen is dat intensieve ondersteuning bij alle dagelijkse handelingen. Wat het leven waardevol maakt is voor ieder van ons weer anders en medewerkers van Esdégé-Reigersdaal moeten in staat zijn om voor elke individuele cliënt ondersteuning op maat te kunnen geven.

Lees meer over het Kwaliteitsonderzoek