Overige publicaties

Governance Code

Naar aanleiding van de Governance Code Zorg 2017 zijn de statuten van de stichting Esdégé-Reigersdaal aangepast en zijn nieuwe reglementen voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van kracht geworden. Samen met een aantal documenten waar specifieke regelingen nader worden uitgewerkt zijn deze vernieuwde documenten hier te vinden:

Statuten
Gewijzigde statuten per 27-11-2018

Raad van Bestuur
Reglement Raad van Bestuur 2018
Reglement kosten Raad van Bestuur 2018

Raad van Toezicht
Reglement Raad van Toezicht 2018
Informatieprotocol Raad van Toezicht 2018
Profielschets Raad van Toezicht 2018

Conflictregeling RvB – RvT
Conflictregeling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 2018

Kwaliteitsonderzoek

Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van leven voor cliënten. Voor sommige cliënten is dat zelfstandig kunnen wonen met een paar uur ondersteuning per week, voor anderen is dat intensieve ondersteuning bij alle dagelijkse handelingen. Wat het leven waardevol maakt is voor ieder van ons weer anders en medewerkers van Esdégé-Reigersdaal moeten in staat zijn om voor elke individuele cliënt ondersteuning op maat te kunnen geven.

Lees meer over het Kwaliteitsonderzoek

Register persoonsgegevens

Hier kun je zien welke persoonsgegevensbestanden Esdégé-Reigersdaal gebruikt, waar ze bewaard worden en wat de aard van de gegevens is. Je kunt ook zien welke verstrekkingen van gegevens hebben plaatsgevonden, die niet in het privacyreglement geregeld zijn. Om het register goed te kunnen lezen ga je met je muis naar de onderkant van je beeldscherm. Daar klik je op het plusteken. (Laatste wijziging 22 juni 2017)

Vragen kun je mailen naar: privacyfunctionaris@esdege-reigersdaal.nl

Register persoonsgegevens

Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op de mobiele app van Esdégé-Reigersdaal.

Privacyverklaring mobiele app