privacyverklaring

Privacy betekent:

  • Dat jij zegt wie iets over jou mag weten.
  • Dat anderen niet zomaar op jouw mobiel of computer mogen kijken.
  • Dat jij zegt wie in jouw huis of kamer mag komen.
  • Dat anderen jou niet kunnen zien als jij dat niet wilt.

Er zijn rechten en plichten.

Privacy is belangrijk.
Daar gaan we zorgvuldig mee om.
Er is een wet over gemaakt.
In de wet staat wat jouw rechten zijn.
Ook staat erin wat de plichten van Esdégé-Reigersdaal zijn.
We hebben afspraken gemaakt over hoe we dat doen.
Die afspraken staan in deze privacyverklaring.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Esdégé-Reigersdaal weet veel van jou.
Hoe je heet, hoe oud je bent en waar je woont.
We hebben foto’s van sommige cliënten.
Of we weten je e-mailadres.
Ook weten we welke beperkingen of ziektes je hebt.
Dat zijn allemaal persoonlijke gegevens.
Daarover mogen wij niets aan anderen vertellen.
We moeten dan eerst aan jou vragen of dat mag.
Dat heet toestemming.

Wat schrijven we zoal op?
Die persoonlijke gegevens zijn nodig om jou te kunnen ondersteunen.
Anders zouden we bijvoorbeeld niet weten waar je woont.
W
e schrijven ook op hoe we jou ondersteunen.
Wat je van ons nodig hebt.
Dat doen we in het ondersteuningsplan.
Soms hebben anderen gegevens van jou nodig.
Wij vragen dan aan jou toestemming om die te geven.

Hoe geef je toestemming?
Je geeft toestemming op een papier.
Daar staan verschillende dingen op:

  • Voor welke gegevens je toestemming geeft.
  • Waarvoor de gegevens gebruikt worden.
  • Aan wie je toestemming geeft.
  • En wanneer die toestemming geldig is.

Dit is bijvoorbeeld zo met een foto voor Bladeren of voor Facebook.
Het geldt ook voor een onderzoek door de universiteit.
Zo’n onderzoek kan gaan over bijzonder gedrag van cliënten.
Of het gaat over hun beperking.

 

Geef je voor altijd toestemming?

Je mag altijd je toestemming weer stoppen.
Dat doe je met een ander papier.

 

Toestemming hoeft niet altijd.

Soms hebben wij geen toestemming nodig.
Bijvoorbeeld als jij een gevaarlijke ziekte hebt, waardoor je anderen ziek kunt maken.
Dan helpen we je om weer beter te worden.
De dokter mag dan jouw gegevens hebben.

Jouw toestemming is ook niet nodig als er iets akeligs is gebeurd.
Dan moet Esdégé-Reigersdaal jouw gegevens doorgeven.
Bijvoorbeeld aan de inspectie of aan de politie.
Dat akelige was misschien een ongeluk.
Of een cliënt is door iemand geslagen of heeft zelf een klap gegeven.

Esdégé-Reigersdaal mag jouw gegevens ook gebruiken bij een klacht.
Dat kan een klacht van jou zijn.
Of het is een klacht van een andere cliënt.
Begeleiders en andere ondersteuners kunnen ook een klacht indienen.
Dat wordt allemaal goed bekeken en onderzocht.

Jouw begeleiders mogen ook jouw gegevens lezen.
Bijvoorbeeld in het ondersteuningsplan.
Zij mogen ook over je schrijven in dat plan.
Jij en je wettelijk vertegenwoordiger mogen dat plan lezen.

Je mag ook een kopie vragen.
Vind je dat er iets niet klopt aan jouw plan?
Vraag dan aan de begeleider om dat in het plan te schrijven.

Krijg je ook zorg van een andere organisatie?
Dus niet alleen van Esdégé-Reigersdaal?
Dan geven wij jouw gegevens soms door als dat moet.
Het gaat dan alleen over gegevens die nodig zijn, meer niet.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Esdégé-Reigersdaal bewaart jouw gegevens heel zorgvuldig.
Dat mogen we niet langer doen dan nodig is.
Krijg je geen ondersteuning meer van Esdégé-Reigersdaal?
Dan bewaren we jouw gegevens nog 20 jaar daarna.

Welke rechten zijn er?

We hebben al een paar plichten genoemd.
Er zijn ook rechten.
Jij mag bijvoorbeeld weten welke gegevens wij van je hebben.
Als die niet kloppen mag je dat melden.
Wij halen dan gegevens weg of we schrijven de juiste gegevens op.
Je mag ook protesteren als je vindt dat wij iets niet mogen doorgeven.
Bijvoorbeeld informatie over jou voor een onderzoek door de universiteit.
Je mag ons vragen om jouw gegevens naar een andere organisatie te sturen.

En zoals gezegd: je mag je toestemming stoppen.
Dat geef je aan ons door met een papier.

Wat doe je met vragen of klachten?

Heb je een vraag of een klacht over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan?
Daarmee kun je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming van Esdégé- Reigersdaal.
Stuur een mailtje of vraag iemand anders om dat te doen.
Dat mailtje kan naar: gegevensbescherming@esdege-reigersdaal.nl

Je kunt ook op een andere manier een klacht indienen.
Dat doe je bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Die heeft deze website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Op de website staat een klachtformulier.

Een brief schrijven kan ook.
Die stuur je naar:
Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

 

Blijft deze verklaring altijd hetzelfde?

Er veranderen telkens allerlei dingen.
Dat geldt ook voor deze privacyverklaring.
Esdégé-Reigersdaal mag deze privacyverklaring veranderen.
De nieuwste versie staat op onze website: www.esdege-reigersdaal.nl

Wil je bellen of langskomen?

Ons telefoonnummer is 0226 33 20 00
Je kunt langs komen op J. Duikerweg 1, 1703 DH in Heerhugowaard.
Of je stuurt een brief naar:
Esdégé-Reigersdaal, Postbus 1065, 1700 BB Heerhugowaard.