Richtlijn diagnostiek van angst- en gedragsproblemen

De richtlijn biedt een instrument om vast te stellen welke rol angst speelt bij mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) angst- of gedragsproblemen waarvan de oorzaak onbekend is.

Auteurs: Addy Pruijssers en Berno van Meijel

De bestanden kunnen ook individueel worden gedownload via onderstaande links.
 
De bestanden kunnen ook individueel worden gedownload via onderstaande links.
Deel 1: Achtergronddocument
Deel 2: Werkboek
Deel 3: Lijsten

      STAP 1
           Beschrijving probleemgedrag: Lijst 1
           Beschrijving gevolgschade: Lijst 2
           Beschrijving beschermende factoren: Lijst 3

      STAP 2
 

          1e MDO: Probleemanalyse + plan van aanpak: Format 1
          Schema multidimensionele diagnostiek: Lijst 4

       STAP 3
 

          Dimensie 1 Biologisch / fysiologisch
              2e MDO: voortgang onderzoeksfase: Format 2
              Sensorische prikkels: Lijst 5
          Dimensie 2 Psycho-sociaal
              Communicatiemogelijkheden: Lijst 6
              Sociaal emotioneel niveau: Lijst 7
              Stress: Lijst 8 
              Coping: Lijst 9
              Bestaansangsten: Lijst 10
          Dimensie 3 Psychiatrisch / Psychisch functioneren
              Gedragsproblemen: Lijst 11
              Angst uitingen: Lijst 12
          Dimensie 4 Omgeving
              Opvoedingsstijl / klimaat: Lijst 13
              Observatie systeem: Lijst 14
              Verwaarlozing / mishandeling: Lijst 15
              Traumata: Lijst 16
              Life-events / Levensgebeurtenissen: Lijst 17
              Context (schema van Moxley): Lijst 18
              Draagkracht /draaglast: Lijst 19

         STAP 4
 

              3e MDO: Diagnose en behandeladvies: Format 3
              Begeleidingsprofiel: Lijst 20

         STAP 5
              (geen lijsten)https://www.esdege-reigersdaal.nl/wp-content/uploads/2019/09/Lijsten-formats-Richtlijn-Diagnostiek-Angst-en-Gedragsproblemen.pdf