Richtlijn Diagnostiek van Angst- en Gedragsproblemen

Multidimensionale diagnostiek van angst- en gedragsproblemen
bij mensen met een verstandelijke beperking

De richtlijn biedt een instrument om vast te stellen welke rol angst speelt bij mensen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen of angstproblemen waarvan de oorzaak onbekend is.

Auteurs: Addy Pruijssers en Berno van Meijel.

De 3 documenten waaruit de richtlijn bestaat kunnen in één keer worden gedownload zip-bestand van 1 MB grootte:

De bestanden kunnen ook individueel worden gedownload via onderstaande links.
 
De bestanden kunnen ook individueel worden gedownload via onderstaande links.

      STAP 1
           Beschrijving probleemgedrag: Lijst 1
           Beschrijving gevolgschade: Lijst 2
           Beschrijving beschermende factoren: Lijst 3

      STAP 2
 

          1e MDO: Probleemanalyse + plan van aanpak: Format 1
          Schema multidimensionele diagnostiek: Lijst 4

       STAP 3
 

          Dimensie 1 Biologisch / fysiologisch
              2e MDO: voortgang onderzoeksfase: Format 2
              Sensorische prikkels: Lijst 5
          Dimensie 2 Psycho-sociaal
              Communicatiemogelijkheden: Lijst 6
              Sociaal emotioneel niveau: Lijst 7
              Stress: Lijst 8 
              Coping: Lijst 9
              Bestaansangsten: Lijst 10
          Dimensie 3 Psychiatrisch / Psychisch functioneren
              Gedragsproblemen: Lijst 11
              Angst uitingen: Lijst 12
          Dimensie 4 Omgeving
              Opvoedingsstijl / klimaat: Lijst 13
              Observatie systeem: Lijst 14
              Verwaarlozing / mishandeling: Lijst 15
              Traumata: Lijst 16
              Life-events / Levensgebeurtenissen: Lijst 17
              Context (schema van Moxley): Lijst 18
              Draagkracht /draaglast: Lijst 19

         STAP 4
 

              3e MDO: Diagnose en behandeladvies: Format 3
              Begeleidingsprofiel: Lijst 20

         STAP 5
              (geen lijsten)https://www.esdege-reigersdaal.nl/wp-content/uploads/2019/09/Lijsten-formats-Richtlijn-Diagnostiek-Angst-en-Gedragsproblemen.pdf