Blokken van de Yucelmethode

Hulpvragen concretiseren met de Yucelmethode

Gebruikmaken van je eigen kracht

Tekst en fotografie: Eric Minten 

08-11-2019

De Yucelmethode wordt gebruikt om uiteenlopende vraagstukken te concretiseren. De aard van de vragen kan uiteenlopend zijn. Zo kunnen vragen van cliënten, maar ook van teams via de methode benaderd worden. De kern van de methode is een koffer met blokken. Hiermee worden opstellingen gebouwd waarin krachten en lasten duidelijk worden en zich tot elkaar verhouden. Op deze manier ontstaat een probleemanalyse die tastbaar en zichtbaar is.

De basis van de Yucelmethode werd gelegd in het dorpje Tekke in Midden-Turkije. Daar krijgt het jongetje Mehmet een zak met honderden bonen van zijn moeder. Gekleurde bonen. Het zevenjarige jochie weet dan nog niet dat dit geschenk een belangrijke rol in zijn leven zal gaan spelen. En in dat van anderen…

Bonen en de val van een paard

De ontwikkeling van de Yucelmethode is diepgeworteld in de familiegeschiedenis van haar bedenker, Mehmet Yücel. Mehmet groeit op in het dorpje Tekke in Midden-Turkije. Zijn moeder was één jaar oud toen ze haar moeder verloor. De val van een paard werd haar fataal. Mehmets moeder groeide daardoor op bij haar stiefmoeder en halfzussen. Doordat iedereen hard moest werken op het land, was er nauwelijks tijd voor het jonge meisje. Om haar belevenissen en gevoelens toch te kunnen delen, sprak zij tegen planten en bonen. Deze laatste gebruikte ze ook om patronen te leggen en mee te tekenen. Op die manier gaf zij uiting aan haar emoties en zielenroerselen. Later gaf zij de bonen een kleur. Iedere kleur had een eigen betekenis. Zo vonden hoop, verdriet, blijdschap en gemis hun weg in de gekleurde bonen van Mehmets moeder.

Net als de andere kinderen uit het gezin, kreeg Mehmet rond zijn zevende jaar een zak met gekleurde bonen van zijn moeder. Dit inspireerde hem. Niet zozeer de honderden gekleurde bonen in de zak, maar vooral het verhaal erachter. Het verhaal van zijn moeder en hoe zij de bonen gebruikte. Uren luisterde hij naar wat ze vertelde. Samen maakten ze voorstellingen die hem hielpen zijn leven te visualiseren. Zo leerde Mehmet al op jonge leeftijd om via beelden over persoonlijke thema’s te praten.

Opa’s tuinhuis

In de tuin van Mehmets opa stond een huis. Een huis met een grote kamer. Hier kwamen de wijze mannen en vrouwen van het dorp bijeen wanneer zich ergens problemen voordeden. Ziekte, overlijden, financiële nood of problemen rond het werk op het land. Men vroeg zich af wat er nodig was om de problemen op te lossen en wie er hulp nodig had. Na zijn komst naar Nederland, was dit een van de grote verschillen die Mehmet zag. Bij problemen werd niet de familie of het dorp ingeschakeld, maar werd de hulp van professionele hulpverleners ingeroepen. Familiebanden hadden in Nederland een andere functie dan hij gewend was in Tekke. Ook kwam Mehmet in aanraking met de ‘Eigen Kracht’-beweging. Deze inspireerde hem te vertrouwen op de mogelijkheden die mensen zelf hebben om hun problemen op te lossen.

Praten

Een van de andere dingen die Mehmet merkte, was dat de hulpverlening in Nederland vaak een groot beroep deed op de talige vaardigheden van cliënten. Daarnaast is psychische problematiek van nature abstract. Je kunt een probleem niet vastpakken. Deze ervaringen leidden uiteindelijk tot de Yucelmethode. De gekleurde bonen van zijn moeder evolueerden tot blokken die gebruikt worden om opstellingen mee te maken. De kleur, grootte en positie van de blokken spelen een belangrijke rol. Zij helpen om psychische problemen, of abstracte processen, concreet te maken en hun dynamiek, invloed en samenhang beter te begrijpen. Vanuit dit begrip is het vaak makkelijker om oplossingen te bedenken. (Bron: Bouwen aan herstel – Mehmet Yücel)

Je kunt het probleem even los van jezelf zien.
Jij hebt even geen probleem, het blokje is het probleem

Wieke Huizing – orthopedagoog en GZ-psycholoog, de Rotonde

“We noemen het externaliseren”, vertelt Wieke. Binnen Esdégé-Reigersdaal traint zij mensen in het werken met de Yucelmethode. “Je kunt het probleem even los van jezelf zien. Jij hebt even geen probleem, het blokje is het probleem.” Ze houdt een groen blokje vast dat zojuist uit de Yucelreiskoffer is gekomen. “Je kunt je probleem ineens vastpakken en zien. Hier moeten we wat mee”, zegt ze terwijl ze met het blokje gebaart om het vervolgens nadrukkelijk op tafel te zetten. Tok! Externaliseren dus. Wieke gebruikt de Yucelmethode om met mensen met een verstandelijke beperking te werken aan hun problemen. Verslaving, wordt een blokje. Relatieproblemen? Een blokje. Onzekerheid? Een blokje.

Wieke Huizing orthopedagoog en GZ-psycholoog bij Behandelcentrum VB-SGGZ
Wieke Huizing orthopedagoog en GZ-psycholoog bij Behandelcentrum VB-SGGZ

“De methode is ontwikkeld voor normaal begaafde mensen. Maar al gauw kwam men erachter dat de toepassing veel breder is dan dat. Het is een olievlek die zich steeds verder uitbreidt. Ik ben al jaren bezig met tekenen. We hebben overal whiteboards hangen waar mensen hun problemen kunnen visualiseren. De Yucelmethode is ook visueel. Dit gecombineerd met het tactiele aspect – je kunt de blokken vasthouden en voelen – werkt heel goed. Cliënten geven terug dat de dingen, dankzij de blokken, voor hen veel duidelijker zijn geworden. De methode is echter niet voor alle cliënten binnen Esdégé-Reigersdaal geschikt. Men moet in zekere mate kunnen abstraheren. Alleen dan kun je snappen dat een blokje je vader, je moeder of een krachtbron voorstelt. Ook moet een cliënt kunnen praten, want het blijft een verbaal instrument. Laatst heb ik een groep getraind van mensen die werken met autistische jongeren. Zij waren positief verrast over hoe de methode aansloot bij deze doelgroep. Waarschijnlijk komt dit doordat de methode je uitnodigt wat afstand te nemen tot het onderwerp dat je wilt bespreken.”

Groene vragen

“De regie ligt bij deze methode volledig bij de cliënt. Hij of zij kiest de blokjes en bedenkt de tekst voor de stickers die op de blokjes geplakt worden. Vervolgens zet hij of zij de opstelling zelf neer. Ik geef letterlijk de koffer aan de cliënt, met de opdracht: maak jouw opstelling. Ik kom er ook niet meer aan. Het is de opstelling van de cliënt. Wat ik zelf meemaak en ook terughoor van collega’s is dat cliënten aangeven dat ze voor het eerst hun verhaal hebben kunnen doen. Vaak hebben we hele dikke dossiers van cliënten, maar waar ze zélf mee worstelen, waar ze zélf hun krachten zien, weten we niet altijd. Door deze helder te krijgen, kunnen we genuanceerder naar problemen kijken. Een verslaving kan voor een cliënt namelijk ook wat opleveren. Bijvoorbeeld een vriendenkring, of een vorm van dagbesteding. Wanneer je dit perspectief ook in beeld hebt, kom je misschien wel tot een heel andere aanpak van het probleem. Bij problematisch gamen zie je dat ook vaak. De omgeving, bijvoorbeeld ouders, ziet alleen het probleem. Maar als je hoort hoe de cliënt het zelf beleeft, zie je dat men er vaak ook veel aan heeft. Men maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van een netwerk of heeft aanzien in de online wereld. Een heel team van spelers kan jou nodig hebben om een missie te volbrengen. Een gevoel dat je in de echte wereld misschien niet zo snel ervaart. Dit zijn belangrijke elementen binnen de problematiek, de methode helpt de cliënt – en mij – deze inzichtelijk te maken.”

“De regie ligt bij deze methode volledig bij de cliënt”

“Via ‘groene vragen’, dat zijn open, nieuwsgierig onderzoekende vragen, probeer ik erachter te komen wat een blokje voor iemand betekent. Wanneer iemand een steunend blokje kiest dat voor zijn of haar vader staat, onderzoek je samen wat maakt dat vader als steun ervaren wordt.”

“Zelf ben ik de methode tegengekomen op een congres. Ik werd meteen enthousiast. Ik ben een echte beelddenker. Het visuele en de kleuren spreken mij erg aan. Ik zag meteen wat ik ermee kon en ben de training gaan volgen. Nu enthousiasmeer ik mensen binnen onze organisatie en gebruik de methode eigenlijk bij al mijn cliënten. Zeker aan het begin van de behandeling. Op die manier kan ik het verhaal van de cliënt horen. Wie ben jij? Waar loop je tegenaan? We maken een opstelling van de huidige situatie en bespreken waar de cliënt uit wil komen. Tussendoor worden er andere therapieën toegepast. Stel een van de blokjes is onzekerheid, dan kunnen we bijvoorbeeld psychomotore therapie inzetten. Zo’n blokje kan ik dan overdragen aan een collega die met dat deel aan de gang gaat.”

De reiskoffer van de Yucelmethode
Reiskoffer Yucelmethode

“Een van de dingen die ik doe is een foto maken van alle krachtblokken van de cliënt. Deze foto geef ik dan, in een klein formaat, mee zodat de cliënt deze bij zich kan dragen. Als een soort reminder; o ja, hier doe ik het voor en dit zijn mijn krachtbronnen. Alleen al dat plaatje zorgt voor een constante versterking van de cliënt. Daarnaast kun je de foto thuis laten zien. Aan familie of ambulante begeleiders. Wanneer een cliënt een tijdje in het bezit is van zo’n foto, komt hij of zij vaak zelf tot nieuwe inzichten. Een bepaalde krachtbron moet bijvoorbeeld groter of kleiner worden of van positie veranderen. Dankzij de foto kunnen we ook heel makkelijk terugkomen op de dingen die we gedaan hebben. Aan het einde van een behandeling kun je concreet zien welke veranderingen de cliënt heeft doorgemaakt. Wat hij of zij bereikt heeft. Dat geeft hen een goed gevoel.”

“Een nadeel van de methode is dat je ‘m alleen kunt gebruiken wanneer je de koffer bij je hebt. Organisatorisch is dat soms lastig. De koffers zijn niet goedkoop, dus heeft niet iedereen een eigen koffer.” De Yucelmethode is onderzocht op effectiviteit door het Trimbos-instituut. Zij hebben onder andere gekeken of het effect van de methode meetbaar is en, zo ja, wat dit effect dan is. Op dit moment hebben zij nog geen conclusies getrokken. Wel hebben zij ontdekt dat behandelaars die aanvankelijk enthousiast zijn over de methode, deze op termijn toch minder gaan gebruiken. Als reden hiervoor geven zij dat het gebruik van de methode veel tijd kost. Wieke erkent dat het gebruik van de methode tijdsintensief is. Toch vindt zij het gebruik van de methode zeer waardevol omdat deze veel nuttige informatie oplevert. “De dingen die de cliënt aan de hand van de methode vertelt, zijn van groot belang binnen de behandeling. Mensen vinden het vaak best lastig om te vertellen waar hun kracht ligt. Met de Yucelmethode gebeurt dat bijna vanzelf. Juist die krachtbronnen zijn ongelofelijk belangrijk. Daar moet je het als behandelaar vaak mee doen. Ook wanneer cliënten aanvankelijk sceptisch zijn over de methode, blijkt dat men achteraf juist heel blij is met wat het hen heeft opgeleverd. Ik zie dan ook dat steeds meer collega’s binnen de Rotonde de methode gaan gebruiken.”

“Mensen vinden het vaak best lastig om te vertellen waar hun kracht ligt”

Marieke Schalkwijk – cliënte

Marieke is cliënte van de Rotonde. Ruim een jaar geleden is zij met de methode begonnen. “Ik wilde inzicht krijgen in mijn situatie”, vertelt Marieke. “Met de Yucelmethode kon ik zien hoe ik mijn leven op orde kon brengen. Ik kreeg zowel inzicht in de dingen waaraan ik moest werken, als in de dingen die goed gingen. Daardoor had ik meteen een overzicht van hoe ik de dingen doe. Toen ik met de methode begon moest ik wel even wennen. In eerste instantie dacht ik: wat krijgen we nou? Ik voelde me net een klein kind met die blokkendoos voor mijn neus. Toen we eenmaal bezig waren vond ik de methode heel fijn. Door de methode werd mijn situatie overzichtelijk. Dit zorgde voor rust in mijn hoofd en ik kon de dingen veel helderder zien. Ook heb ik de methode samen met mijn partner gebruikt. Daardoor zijn we samen veel meer op één lijn gekomen en is het duidelijker waar we samen sterk in zijn.”

Krachtblokken van de Yucelmethode krijgen een etiket met hun betekenis
Marieke geeft zelf betekenis aan de verschillende blokken.

“De methode is ook confronterend omdat ze je een spiegel voorhoudt. Je ziet de dingen die je doet. De blokken staan letterlijk voor je neus. Dat is de spiegel en die is niet altijd leuk. Sommige van de dingen die ik ontdekt heb, had ik wel eerder willen weten. Dan had ik ze anders gedaan. Uiteindelijk heeft het mij verder gebracht. Toen ik hier begon voelde ik mij vaak klein en angstig. Nu ben ik weer een krachtige vrouw. Vroeger had ik die vrouw ook wel in mij, maar ze was helemaal weggedrukt door
de dingen die ik meegemaakt heb. Door de methode kreeg ik helder waaraan ik moest werken. Dat is gelukt. In het begin vond ik het wel eng om mijn eigen kracht in te zetten. Nu ben ik superblij dat ik het gedaan heb. Ik doe nu dingen die ik vroeger niet durfde. Ik geef bijvoorbeeld beter mijn grenzen aan. In het begin schrokken mensen hiervan. Ze zagen dat ik aan het veranderen was. Het heeft mij veel opgeleverd. Ik kan bijvoorbeeld mijn werk veel beter doen. Dat geeft een kick. De foto van de opstelling zit in mijn portemonnee. In het begin keek ik er iedere dag naar en nu alleen als ik het nodig heb.”

Andere toepassingen

De Yucelmethode wordt niet alleen gebruikt binnen individuele therapeutische behandelingen. Ook bijvoorbeeld in teamverband kan de methode behulpzaam zijn om problemen en krachtbronnen in kaart te brengen of evaluaties te doen. De blokken nodigen uit om met elkaar in discussie te gaan over de huidige positie van het team en waar men uiteindelijk uit wil komen.

Nicole Serrarens – clustermanager Gezinsondersteuning

Nicole heeft de Yucelmethode ingezet om samen met haar team van coördinatoren invulling te geven aan het werkplan. “Voordat we begonnen met de methode hebben we eerst de geschiedenis van de methode verteld. Daardoor werden de mogelijkheden van de blokkendoos duidelijk en raakten mensen enthousiast. Daarnaast hebben we benoemd wat onze doelen waren en wat de methode ons moest opleveren. We hebben opstellingen gemaakt voor alle onderdelen van het cluster. Dit maakte inzichtelijk waar we als team staan, hoe we naar onszelf kijken, waar we naartoe willen en wat we daarvoor nodig hebben. We vroegen ons steeds af: welke balk moeten we gebruiken? Wat zijn onze steunpilaren? Wat ervaren wij als ballast?”

“De methode heeft ons geholpen om met enige afstand naar onszelf te kijken en echt door te praten over wat bijvoorbeeld steunend is. Zo kwamen wij er met elkaar achter dat onze passie voor het werk, voor ons, een belangrijke steunpilaar is. Ook hebben we besproken wat we, in welke mate, als last ervaren. Soms waren de blokken die gekozen werden groter dan we verwacht hadden. Dat was waardevol. Het prettige van deze methode was dat de onderwerpen die op tafel kwamen ook echt van ons waren. We konden zélf de blokken kiezen en hier zélf betekenis aan toekennen. Op die manier bepaalden wij samen hoe de opstelling er uiteindelijk uit kwam te zien. Hierdoor werd het werkplan van ons allemaal.”

Delen? Graag!

Lees ook deze verhalen...

Groeten uit...

“Ja, ja, ja”, antwoordt Peter Datema (68) als ik vraag hoe hij erop kwam om Bladeren te benaderen. Peter krijgt ondersteuning vanuit De Zeemeeuw in Den Helder. Hij hield afasie
Lees meer...

Gastdocent Jan Bart

Zijn twinkelende ogen verraden het antwoord op de vraag wat hij van het gastdocentschap vindt. “Ik word er hartstikke blij van!”, aldus Jan Bart. Een aantal keer per jaar staat
Lees meer...

De bananenbus rijdt weer

Peter Harpenau (66) is chauffeur voor de clusters Dac6, De Reiger en Helios. Peter: “Ooit, alweer zes jaar geleden, zong ik het bananenlied voor ze in de bus, zo van:
Lees meer...

De taarten van de Rode Luifel

Handen gewassen, schorten voor en de haren voorzien van een netje: de bakkers van de Rode Luifel zijn klaar vooreen nieuwe dag in de bakkerij. Vandaag op het programma: appeltaarten
Lees meer...

Groeten uit...

“Ja, ja, ja”, antwoordt Peter Datema (68) als ik vraag hoe hij erop kwam om Bladeren te benaderen. Peter krijgt ondersteuning vanuit De Zeemeeuw in Den Helder. Hij hield afasie
lees meer...

Gastdocent Jan Bart

Zijn twinkelende ogen verraden het antwoord op de vraag wat hij van het gastdocentschap vindt. “Ik word er hartstikke blij van!”, aldus Jan Bart. Een aantal keer per jaar staat
lees meer...

De bananenbus rijdt weer

Peter Harpenau (66) is chauffeur voor de clusters Dac6, De Reiger en Helios. Peter: “Ooit, alweer zes jaar geleden, zong ik het bananenlied voor ze in de bus, zo van:
lees meer...

De taarten van de Rode Luifel

Handen gewassen, schorten voor en de haren voorzien van een netje: de bakkers van de Rode Luifel zijn klaar vooreen nieuwe dag in de bakkerij. Vandaag op het programma: appeltaarten
lees meer...
Stappenplan koffiedrinken

Bij mensen met een beschadigd brein, bijvoorbeeld bij dementie, kunnen onnodige prikkels en onrust leiden tot een gebrek aan concentratie of beangstigende situaties. De begeleiding van cliënten met een beschadigd brein is er dan ook vaak op gericht om afleidende en storende prikkels te vermijden. Het herkenbaar maken van activiteiten speelt daarbij een rol. Hieronder een stappenplan voor koffiedrinken. Door consequent het plan te volgen wordt de activiteit ‘koffie drinken’ herkenbaar en voorspelbaar. 

Stappenplan koffiedrinken

1. Koffie/thee kar klaarzetten met alles erop, dit voorkomt veel heen en weer geloop van de begeleider. Heen en weer lopen geeft onnodige prikkels en onrust bij de cliënt.

2. Deuren sluiten en een “Niet storen” bordje op de deur hangen, dit voorkomt dat mensen in en uitlopen.

3. Alles van de kar op tafel zetten, als dan de cliënten aan tafel komen staat alles al klaar. Dus minder prikkels. Begeleiders kunnen zich totaal richten op de cliënt en op het koffie drinken.

4. Cliënten naar vaste plaats aan de tafel begeleiden (eerst afstemmen, contact maken en dan verleiden!), kijk eerst in de ogen van de cliënt : ziet hij/zij je en waar kijkt hij/zij naar en hoe staan de ogen. Maak contact dmv toelachen, aanraken en vervolgens verleiden.

5. Muziek uitzetten (als cliënten niets zeggen, dan zachte muziek), pas uitzetten als iedereen aan tafel zit, omdat de hersenen dan wel bezig gehouden worden met het geluid (geen prikkel leidt tot angst en onrust).

6. Begeleiders gaan aan tafel zitten en blijven zitten. Ze drinken zelf mee (maar houden geen pauze!!). Begeleiders zijn gericht op de cliënten, ze praten niet teveel met elkaar, door zelf mee te drinken stimuleert dat cliënten om zelf ook mee te drinken.

7. Er is een duidelijk begin en duidelijk eind.

8. Na afloop ruimt 1 begeleider de tafel af (eventueel met hulp van een cliënt), een ander begeleidt cliënten naar een andere plaats in de ruimte. Zo worden cliënten geholpen om zich in te stellen op een nieuwe activiteit/nieuwe plaats in de ruimte.

Browsericoon Esédége-Reigersdaal

Browser niet geschikt

De Internet Explorer browser is sterk verouderd en niet in staat om moderne websites als deze correct weer te geven.

   Sommige onderdelen van deze website zullen in Internet Explorer daarom niet goed functioneren.

Voor de beste ervaring gebruik een moderne browser zoals Google Chrome.

Omgevingszorg

Een omgeving, die goed is afgestemd op mensen bij wie sprake is van dementie of een hersenbeschadiging heeft een positief effect op het dagelijks functioneren van die mensen. Aandacht voor die omgeving noemen we omgevingszorg.

Omgevingszorg beschouwd de invloed van de omgeving op mensen met een beschadigd brein, waaronder dementie. Mensen met dementie worden in toenemende mate afhankelijk van prikkels uit de omgeving. De prikkelverwerking in het brein is verstoord. Hierdoor iemand met dementie zijn/haar gedrag niet meer uit zichzelf sturen. Gedrag wordt meer en meer bepaald door de omgeving.

Een ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van onbegrepen (probleem)gedrag. Mensen met een beschadigd brein reageren vaak impulsief, reflexmatig en intuïtief op omgevingsprikkels. Bij omgeving kan worden gedacht aan: de fysieke omgeving, werk- en leefprocessen (waaronder de bejegening) en de dag- en tijdsbesteding.

Een omgeving, die is vormgegeven vanuit de ideeën van omgevingszorg, is een omgeving, die

 1. Overzichtelijk, duidelijk en herkenbaar is;
 2. Daardoor begrepen wordt;
 3. Doelgericht gedrag uitlokt;
 4. Zorgt voor de juiste prikkel op het juiste moment;

Door de omgeving en het gedrag methodisch te observeren ontstaat inzicht in ontregelende situaties en storende prikkelbronnen. Dit geeft praktische handvatten voor optimale omgevingszorg: het toepassen van verbeteringen in de leefomgeving van mensen met een beschadigd brein. Het resultaat is een zichtbaar positieve uitwerking op het gevoel van welbevinden en veiligheid. De stress vermindert en niet begrepen (probleem) gedrag neemt af.

Meer info:
breincollectief.nl

Financieringsmogelijkheden

De jobcoaches hebben ruime kennis op het gebied van wet- en regelgeving en de financiering van trajecten. Zij kunnen je alles vertellen of je in aanmerking komt voor ondersteuning van een jobcoach.

Wet Langdurige Zorg (WLZ), aanvraag bij CIZ
De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die intensieve begeleiding en nabijheid nodig hebben. Een indicatie voor dagbesteding wordt afgegeven door het Centrum indicatie Zorg (CIZ).

Sociaal Activering traject, aanvraag UWV
Sociale activering is bedoeld als een voorbereidingsperiode op een betaalde baan met behoud van uitkering. De duur van het traject is maximaal 1 jaar. Dit traject wordt onder andere ingezet om te participeren in de maatschappij, zelfvertrouwen op te bouwen en werkervaring op te doen. Tevens wordt er aandacht besteed aan sollicitatievaardigheden en kan onderzocht worden welke beroepen passend zijn.

Individueel Re-integratie traject (IRO), aanvraag UWV
Het doel van het IRO traject is het verkrijgen van een passende betaalde baan. De jobcoach zal jou begeleiden en ondersteunen bij het vinden en behouden van een geschikte baan.

Persoonlijke Ondersteuning (PO), aanvraag UWV
Indien je een betaalde baan hebt en je hebt hierbij extra ondersteuning nodig dan kun je aanspraak maken op een traject Persoonlijke Ondersteuning/ Jobcoaching. Denk hierbij aan onder andere het trainen van werknemersvaardigheden. Voor meer informatie over dit traject en de eventuele aanvraag kan je terecht bij een jobcoach.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), aanvraag gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Deze wet omvat activiteiten die het je mogelijk maken om mee te doen in de samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van de gemeente.

Eigen bijdrage
Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.
Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Beleven in muziek (BIM)

BiM, Beleven in Muziek, stimuleert het ervaren van het lichaam door de muziek te laten voelen. Doelgericht in te zetten voor o.a. contact, communicatie, alertheid, ontspanning, plezier. BiM draagt ook bij aan de muzikale ontwikkeling.

Op speciaal ontwikkelde muziek wordt de deelnemer door de BiM gever aangeraakt met speciale objecten zoals ballen, zacht handschoenen of veren. Ieder muziekstuk heeft zijn eigen bewegingen en objecten. Ook wordt soms gewerkt met etherische oliën.

Methode Heijkoop

De methode Heijkoop helpt een cliënt beter te begrijpen waardoor er passende ondersteuning geboden kan worden. Middels vijf verschillende instrumenten wordt onderzocht hoe een cliënt functioneert. In dit onderzoek zijn verwanten en teamleden intensief betrokken. Op basis van observaties en analyse wordt gezocht naar andere mogelijkheden om met een cliënt om te gaan.

De methode maakt gebruik van vijf instrumenten:
1. Ontdekkend kijken
2. Functioneringsprofiel
3. Constructieve hantering probleemgedrag
4. Relatiedynamiek
5. Videotraining

Ontdekkend kijken
Ontdekkend kijken is een vorm van videoanalyse. Het is het basisinstrument van de Methode Heijkoop. Het instrument helpt begeleiders betekenisvol en onbevooroordeeld naar de cliënt te kijken en maakt hen bewust van de unieke lichaamstaal van de cliënt. Er ontstaat inzicht in de persoonlijke beleving en emoties, de manier van oriënteren, contact maken, communiceren, initiatieven nemen en de manier waarop de client oplossingen bedenkt.

Constructieve hantering probleemgedrag
Dit instrument helpt de begeleider om op moeilijke momenten, al dan niet met probleemgedrag, actief samen te werken met de cliënt. Het helpt de begeleider onderscheid te maken tussen de betekenis van het probleemgedrag voor de cliënt en de emotionele reacties van de begeleider op het probleemgedrag. Als de begeleider inziet wat het probleemgedrag betekent voor de cliënt, kan hij hem/haar helpen daar een andere oplossing voor te vinden.

Functioneringsprofiel
Dankzij het functioneringsprofiel wordt de begeleider zich bewust van de verwachtingen die de cliënt onbewust bij hem oproept. Het geeft de begeleider inzicht op grond waarvan hij de cliënt over- of onderschat. Doordat hij meer inzicht krijgt, kan hij zijn reacties beter afstemmen op wat de cliënt op een bepaald moment aankan. Daarmee voorkomt de begeleider veel stress bij de cliënt en zichzelf.

Relatiedynamiek
Het instrument relatiedynamiek brengt de dynamiek terug in een vastgelopen relatie tussen begeleider en cliënt. Het maakt de begeleider bewust van hoe hij zich opstelt ten opzichte van de cliënt, en van het beroep dat hij daarmee doet op de cliënt. Het omgekeerde geldt ook: hij krijgt meer oog voor het beroep dat de cliënt op hém doet.

Videotraining
Het instrument videotraining helpt de begeleider bij het ontwikkelen en zich eigen maken van relationele kwaliteiten. De begeleider leert zichzelf feedback geven op de relationele kwaliteit die hij zelf heeft uitgekozen. Die gaat hij/zij oefenen in de praktijk, mèt de cliënt. Van die begeleidingssituatie worden video-opnames gemaakt, die na afloop besproken worden.

Bron: Heijkoop-academy

Van de boer

Wij boeren op een ouderwetse, kleinschalige manier op het voormalig eiland Wieringen. De boerderij ligt aan de rand van een vogelgebied en staat op een erf van ongeveer 40 are. De boerderij ligt 200 meter van de weg af en de dichtstbijzijnde buur woont 500 meter verderop.

​Een groot deel van het land ligt direct bij de boerderij. De rest ligt verdeeld in 7 kleine stukjes over het mooie Wieringen. Deze stukken worden voornamelijk gebruikt voor hooi. Het hooi (gedroogd gras) maaien we in het voorjaar en de zomer en daarna staan onze schapen en jongvee op deze landjes. We gaan hier dan iedere dag heen om te kijken of het met het vee goed gaat en om water te brengen.

De nadruk van het bedrijf ligt op de fok van koeien. We hebben ieder jaar ongeveer 35 koeien, volwassen en jongvee. Onze koeien zijn Lakenvelders. De Lakenvelder is een zeldzaam, ouderwets vleesras. In heel Nederland lopen ongeveer nog 2000 van deze koeien. We zijn lid van het stamboek en we doen mee aan het fokprogramma. We houden onze koeien op een natuurlijke manier, de koeien worden zomers door de stier gedekt. De kalfjes worden meestal in het weiland geboren. Ze blijven bij de moeder totdat het weer slechter wordt en ze op stal gaan. Dan pas worden de kalfjes bij de moeders weggehaald. Overtallige dieren, meestal stierkalveren, brengen we op een natuurlijke manier groot. Deze dieren gaan naar een ambachtelijke slager in een dorp verderop.

Het vlees dat wij leveren wordt ‘vlees met een goed verhaal’ genoemd. Dit is eigenlijk een win-win situatie; de mensen kunnen genieten van het mooie landschap met de koeien en kalveren en ze kunnen een lekker stukje van datzelfde vlees halen bij de slager in de buurt. Ze weten dan dat het goed en verantwoord is gegroeid en behandeld.
Wij zijn dan ook nauw betrokken bij de natuur. We hebben veel land met een uitgestelde maaidatum waar de vogels rustig kunnen broeden. De boer is zelf ook vrijwilliger om dit allemaal in kaart te brengen en de vogels in de gaten te houden.

We zijn sinds kort ook bezig om met varkens te gaan fokken. Ook dit is een apart ras, het Pietrain varken. Het Pietrain varken is een goed varken om kleinschalig te houden en zo op een natuurlijke manier een goed stukje vlees te produceren.

Vanaf 2016 hebben een mooie grote groentetuin en in de zomer van 2017 hebben we zelf een kippenhok gebouwd waar nu 40 kippen (voornamelijk Leghorn) in rondscharrelen.

Active Support

Active Support is een ondersteuningsmethodiek speciaal ontwikkeld om cliënten actief te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken zodat ze meer regie over hun leven krijgen. De methode gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven:

 • deelnemen aan de samenleving
 • een netwerk van relaties hebben, waaronder familie en vrienden
 • deze relaties moeten van langere door zijn (continuïteit)
 • de kans krijgen om ervaringen op te doen en te leren
 • keuzemogelijkheden hebben en controle over het eigen bestaan
 • een zekere status krijgen en gerespecteerd worden
 • behandeld worden als een individu
Werken met een vertrouwensrelatie

Een cliënt heeft vertrouwen in jou nodig voordat hij een band met je aangaat. Pas als er een wederzijdse band is, kun je hem of haar stimuleren zich open te stellen om op onderzoek uit te gaan, nieuwe ervaringen op te doen, relaties aan te gaan en zich op alle gebieden te ontwikkelen: lichamelijk, cognitief en sociaal-affectief. Een vertrouwensband is dus een belangrijk aspect van de relatie.

Visie Esdégé-Reigersdaal

Er wordt binnen Esdégé-Reigersdaal gewerkt met ondersteuningsplannen. In overleg met de cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger wordt in het ondersteuningsplan een beeld van de cliënt geschetst en van wat hij/zij nodig heeft om prettig te kunnen functioneren. Jaarlijks wordt er geëvalueerd en waar nodig wordt het plan bijgesteld.

Visie Esdégé-Reigersdaal

Bij haptonomisch verplaatsen staat zelfredzaamheid altijd centraal. Vooral omdat het meer respectvol is voor de cliënt en de zorgverlener. Want te veel doen voor een cliënt in de zorg ontneemt hem zijn mogelijkheden en zijn eigenwaarde. Te veel doen voor cliënten is daarbij onnodig zwaar voor de begeleiders en plaatst hen in een rol waarin geen samenwerking kan ontstaan met de cliënt. Met haptonomisch verplaatsen is de zelfredzaamheid voelbaar, zichtbaar en overdraagbaar. Het biedt praktische vaardigheden om te leren hoe de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk behouden kan blijven.

Video-interactie training

Door middel van korte video-opnames waarbij de interactie tussen cliënt en (cliënt) begeleider centraal staat proberen we te leren van de situatie, het eigen gedrag en gedrag van cliënt beter te begrijpen om vervolgens de volgende keer daar weer beter mee om te gaan. De video-interactie training richt zich op ‘klein kijken’, waarbij signalen van de cliënt nauwkeurig kunnen worden geobserveerd en geïnterpreteerd. De video-interactie training is gebaseerd op de methode van Heijkoop.

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.

Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving


Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info:

Ga naar de inhoud