Ester Walta masseert kinderen op de Carrousel

Ester Walta masseert de kinderen op ODC de Carrousel

“We zijn allemaal voelbeestjes”

Tekst: Titia Geerlink – Fotografie: Eric Minten

24-09-2019

“Positieve aanraking is heel erg belangrijk. Zeker ook voor kinderen. ‘Aanraakmomenten’ voor kinderen met een beperking bestaan echter veelal uit functionele en noodzakelijke aanraking, zoals bij dagelijkse verzorging of fysiotherapie. In de massagetherapie die ik geef, ligt de focus op plezier en aanraken zonder moeten.”

Aan het woord is Ester Walta, die sinds twee jaar kinderen op orthopedagogisch dagcentrum (ODC) de Carrousel in Hoorn masseert. “Werken met kinderen was nieuw voor me. Een hele uitdaging omdat je heel goed bij jezelf moet blijven. De kinderen spiegelen je continu. En wat is het mooi werk!”

Wildvreemde vrouw

De massages startten naar aanleiding van een vraag van een moeder. Haar zoontje Luca verkrampte vaak en daar wilde ze graag iets tegen doen. Clustermanager Dill Druif had contact met Esters clustermanager van activiteitencentrum de Zilvermeeuw in Alkmaar en zo kwam een pilot tot stand. “Daar stond ik dan. Een wildvreemde vrouw”, lacht Ester. “We moesten eerst maar eens kijken wat er ging gebeuren; hoe de kinderen zouden reageren. Spiegelen en kijken wat de ze wilden en fijn vonden. Daarom bleef er eerst ook een cliëntbegeleidster bij. Met Luca begon ik met voetreflex. Dat werkt onder andere kalmerend. Zijn lichaam moest eerst wennen. Het moest veilig gaan voelen. Al snel boekten we resultaat en van de ene vraag kwam de ander. Belangrijk is dat de kinderen vrij zijn; niks moet. Ik volg hen en neem ze uiteindelijk mee naar een positieve vorm van lichaamsbewustzijn door middel van aanraking.

Ik voelde me erg welkom op de Carrousel, ook al was ik wel erg ‘anders’. Ik ben er blanco ingestapt en heb gezegd: ik heb jullie nodig. Ik wil graag met jullie samenwerken. En dat is helemaal gelukt.”

Geen stap voor- of achteruit

“Inmiddels komen er zeven kinderen bij me. Ieder een halfuur, of iets meer of minder. Allemaal met een heel andere reden. We zijn bijvoorbeeld net gestart met Craven. Hij houdt helemaal niet zo van aanraking. Terwijl dat voor hem, om te ontspannen, juist heel goed kan zijn. Ook op de groep om dingen samen te doen in een spel bijvoorbeeld. Als het lukt geef ik de massage over aan de begeleiders. Mijn collega Janet Glas is er een paar keer bij geweest en heeft inmiddels al een jongetje overgenomen. Een soort train de trainer-idee. Massage zorgt er onder andere voor dat kinderen kunnen ontladen. Een veilige verbinding met zichzelf kunnen creëren.”

Ester Walta masseert kinderen op de Carrousel
Ester en Craven

Terwijl Ester verder vertelt, komt Hayat langslopen. Als ze Ester in het kamertje hoort praten staat ze direct stil. “Ester!” Ze lijkt niet van plan nog een stap voor- of achteruit te doen. Ze heeft haar zinnen al op de massage van straks gezet. Pas als beloofd wordt dat ze zo echt aan de beurt is, loopt ze verder. “Ik ben benieuwd hoe ze straks op jou reageert als je erbij komt zitten”, zegt Ester. “Maar dat zien we snel genoeg. Deze kinderen zijn heel direct.”

Zenmeesters

“Ze laten mij heel erg in het nu zijn. Al het andere moet ik even loslaten. Ze zijn echt mijn Zenmeesters. Op de Zilvermeeuw komen mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die laten nog sociaal wenselijk gedrag zien. Deze kinderen geven aan wat ze nodig hebben. Sommigen willen langer dan een halfuur, anderen hebben een kortere spanningsboog. De massage is ook anders in die zin, dat hij niet plaatsvindt op een behandeltafel, maar op heel verschillende plekken en manieren. Met Hayat bijvoorbeeld op het waterbed en Thomas reageerde heel erg op ritme dus met hem zong ik liedjes.

De massages startten omdat een ouder met een vraag kwam, maar deze mag natuurlijk ook door begeleiders gesteld worden. Zij zien de kinderen ook veel en weten daardoor wat massage voor een kind zou kunnen betekenen. We nemen samen het doel door, want zij zijn degenen die de kinderen goed kennen. We begonnen met een halve dag, inmiddels ben ik de hele donderdag op de Carrousel. Bij de Zilvermeeuw heb ik afscheid moeten nemen. Dat was wel even slikken, maar er hangt hier ook zo’n fijne sfeer. Dus het is helemaal goed.”

Meer olie

Dan is het toch echt de hoogste tijd voor Hayat. Samen met Ester duikt ze het waterbed op en ik neem plaats in een hoekje van de ruimte. Hayat geniet van de olie op haar voeten. “Meer olie!” Als het even genoeg is, laat ze het waterbed voor wat het is. Ze loopt de ruimte door, twijfelt even of ze me weg wil hebben of zal tolereren en gaat weer terug naar het waterbed. Meer olie en duidelijk genietend van de aanraking van Ester. Al heeft ze vandaag geen behoefte aan een massage op haar rug. Ook okee. Het halve uur is net aan genoeg. Als het aan Hayat lag, ging Ester nog even door. En ik geef haar geen ongelijk.

Ester Walta masseert kinderen op de Carrousel
Meer olie …

De Carrousel
Orthopedagogisch dagcentrum de Carrousel in Hoorn is er voor kinderen waarvoor school (nog) een stapje te ver is. Een deel van de kinderen is altijd op de Carrousel, maar er zijn ook veel kinderen die worden ondersteund binnen een school in de omgeving. Inmiddels maakt de Carrousel gebruik van lokalen in vier basisscholen. Vanuit het lokaal wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met een vast week- en dagprogramma. Integratie met de kinderen van de basisschool staat voorop.

Zijn er specifieke vragen vanuit ouders of begeleiding dan wordt altijd samen gekeken of er vanuit de Carrousel ondersteuning ingezet kan worden. In dit geval ging het om massage, maar ook op het gebied van digitale ontwikkeling lopen verschillende pilots.

Delen? Graag!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lees ook deze verhalen...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
Lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
Lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
Lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
Lees meer...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
lees meer...

Privacyverklaringen

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: