Denise

FlexXtra

De FlexXtra is voor mij uitdagend en daar houd ik van

Tekst en fotografie: Eric Minten 

23-01-2020

Ze heeft al veel verschillende dingen gedaan: zo werkte ze als assistent op een operatiekamer en als kraamverzorgster. Denise Smit (46) werkte eerst bij een andere zorgorganisatie. Tot een vriendin van haar zei, je moet eens bij ons kijken. En zo kwam ze terecht op de Zeevonk en viel af en toe in bij de Waaier. Uiteindelijk ontdekte ze de FlexXtra en waagde de sprong. Nu tweeënhalf jaar geleden.

"Ik maakte de overstap naar de FlexXtra omdat ik al acht jaar op dezelfde locatie werkte. Ik merkte dat ik daar een beetje uitgeleerd was. Het was voor mij tijd om verder te gaan. En zo kwam de FlexXtra op mijn pad." Het werk bij de FlexXtra zit Denise als gegoten. Ze houdt van de hectische kant van het leven en de reuring die haar werk met zich meebrengt is prettig. "Ik kom op heel veel leuke plekken en ontmoet leuke teams en collega's. Het werk vraagt flexibiliteit en juist daardoor kan ik mijn eigen dingen blijven doen."

"Toen ik de vacature van de FlexXtra las, kwam hij best pittig over. Ik kan mij voorstellen dat zo'n tekst mensen afschrikt. Tegelijk is het goed je te realiseren dat je veel van de dingen die gevraagd worden, al bij je draagt. Dingen die je nog niet weet, kun je leren. Daar wordt ook aandacht aan besteed. Wanneer je zaken tegenkomt waar je meer over wilt weten, geef je dit aan. Men kijkt dan of er extra informatie of voorlichting mogelijk is. Op die manier vergaar je steeds meer kennis. De FlexXtra is voor mij uitdagend en daar houd ik van."

Denise lakt nagels van Zhaleh

"Binnen de FlexXtra moet je je eigen uren in de gaten houden. In het begin was ik bang dat ik niet aan mijn uren zou komen en werkte veel. Daar heb ik mij een beetje op verkeken en maakte veel te veel uren. Het is iets waar je even aan moet wennen. Je berekent je uren gemiddeld over een periode van drie maanden. Heb je de ene maand wat meer gewerkt, kun je de andere maand wat minder werken. En er is genoeg werk, dus het plannen gaat best makkelijk."

"Een open mind naar cliënten toe vind ik belangrijk. Daarom wil ik soms niet alles van een cliënt weten. Zo kan er een ander contact ontstaan. Stel een cliënt vertoont agressief gedrag. Wanneer ik met die gedachte op hem of haar afstap, heeft dit invloed op ons contact. Weet ik hier minder van, ben ik minder vooringenomen en is er ruimte voor ander gedrag. In sommige gevallen heeft een cliënt daar behoefte aan en word ik daarvoor ingezet. Belangrijk is om eerlijk naar jezelf te blijven. Ik moet ook durven erkennen dat het soms niet werkt met een cliënt. Dat maak je soms mee en kan verschillende oorzaken hebben. Het is goed om er dan even tussenuit te stappen zodat anderen het kunnen oppakken. Je bent er tenslotte voor de cliënt en niet andersom."

"Vanuit mijn ervaring met mensen met een ernstig meervoudige beperking heb ik geleerd om kleine signalen op te pikken. Hierdoor kun je gedrag beter lezen. Ook tussen de regels. Juist in de FlexXtra, waar je met veel verschillende mensen werkt, is het handig dat te kunnen. Je voelt soms sneller aan wat cliënten je duidelijk proberen te maken. Zo kun je er beter voor ze zijn. En dat blijft toch een belangrijke basis: er gewoon zijn voor de ander."

Denise en Zhaleh kijken een filmpje op een telefoon

"Het werk in de FlexXtra bevalt mij heel goed. Ik word weleens gevraagd door locaties of ik vast bij hen wil komen werken. En hoewel ik dat met liefde wil doen, vind ik de manier van werken bij de FlexXtra gewoon heel fijn. Ik kan me echt bezighouden met de cliënt en heb veel minder andere taken. Dat voelt als een soort luxe. Daarnaast werk je minder vaak met een cliënt waardoor je soms op een andere manier naar dingen kijkt. Als je wat langer op bepaalde locaties komt, vragen collega's soms om advies. Je positie is toch net even anders en dat kan andere inzichten opleveren. Op die manier voeg je iets toe aan teams en dat is erg leuk."

Deel dit artikel…

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lees ook deze verhalen...

Danielle met ballonnen

Trots op werk

"Ik pak ballonnen in, vijfentwintig in een zakje." Daniëlle Kaag heeft de redactie laten weten #TROTS te zijn op haar werk en er graag iets over te vertellen. Ze werkt
Lees meer...
Duofiets

Presentiebenadering

Hij werkte 48 jaar in de zorg. Lees die zin rustig nog eens. Acht-en-veer-tig-jaar! En nu is hij met pensioen. Gerrit Lemmen. Zette zich al die tijd in om het
Lees meer...
Soenita helpt een mevrouw op de Kerstmarkt

Lady Skillz

"Al die mensen, daar ben ik helemaal niet zo goed in". Soenita Ramlal vertelt het gelukkig met een lach. Want ondanks haar angst voor mensen, staat ze wel regelmatig op
Lees meer...
Kees Trommel bij Kasteel Medemblik

Kees Trommel op de fiets

In 2010 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Kees Trommel. Hield er afasie en apraxie aan over en raakte halfzijdig verlamd. Hij liet het er niet bij zitten, raapte zichzelf
Lees meer...
Danielle met ballonnen

Trots op werk

"Ik pak ballonnen in, vijfentwintig in een zakje." Daniëlle Kaag heeft de redactie laten weten #TROTS te zijn op haar werk en er graag iets over te vertellen. Ze werkt
lees meer...
Duofiets

Presentiebenadering

Hij werkte 48 jaar in de zorg. Lees die zin rustig nog eens. Acht-en-veer-tig-jaar! En nu is hij met pensioen. Gerrit Lemmen. Zette zich al die tijd in om het
lees meer...
Soenita helpt een mevrouw op de Kerstmarkt

Lady Skillz

"Al die mensen, daar ben ik helemaal niet zo goed in". Soenita Ramlal vertelt het gelukkig met een lach. Want ondanks haar angst voor mensen, staat ze wel regelmatig op
lees meer...
Kees Trommel bij Kasteel Medemblik

Kees Trommel op de fiets

In 2010 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Kees Trommel. Hield er afasie en apraxie aan over en raakte halfzijdig verlamd. Hij liet het er niet bij zitten, raapte zichzelf
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: