Portret Kirsten Wolf op een brug in een park

Kirsten Wolf; jobcoach

Soms is ‘er zijn’ gewoon genoeg

Tekst: Titia Geerlink – Fotografie: Eric Minten

01-06-2018

Na negen jaar intercedente te zijn geweest dacht Kirsten Wolf: commercie, niks voor mij. Het leek nooit genoeg in haar werk. Dus zat ze even thuis, ‘af te zijn’. Daar besefte ze dat ze het werk op zich wel leuk vond, maar meer iets dienstverlenends wilde gaan doen.

“Ik wilde weer aan de slag en belde mijn oud-collega’s bij Randstad. Secretaresse leek me namelijk ook wel wat, al wist ik toen al wel dat ik dat niet altijd wilde blijven doen. Het was gezien mijn hbo-opleiding een stap terug, maar gezien de fase waarin ik zat, een gezin met drie jonge kinderen, vond ik het op dat moment wel even voldoende. Randstad vond een tijdelijke vacature voor me bij Esdégé-Reigersdaal en zo kwam ik terecht op het directiesecretariaat.”

Wat doe jij hier?

“Na dat tijdelijke contract kreeg ik de optie om te blijven. Die heb ik met beide handen aangepakt, al heb ik wel aangegeven dat het secretariaat niet mijn eindstation zou zijn. Na een aantal jaren werd ik onrustig en heb ik tijdens een POP-gesprek aangekaart dat ik wel weer verder wilde. Mede doordat iemand me triggerde en zei: ‘Wat doe jij hier eigenlijk nog’? Uiteindelijk heb ik acht jaar bij het secretariaat gewerkt.”

Simpel

“Binnen Esdégé-Reigersdaal werken vond ik wel heel prettig, maar ik kon me geen functie voorstellen die ik zou kunnen vervullen. De zorgkant wilde ik niet op.” Kirsten voerde gesprekken met haar leidinggevende en maakte van daaruit afspraken met verschillende mensen, waaronder een aantal clustermanagers. “Eerst kwam ik in de ambulante tak terecht, maar daar was ervaring wel een dingetje. Toen ik vervolgens bij het CBW en ’t WAD terechtkwam (Begeleid Werken, red.) stelde ik mezelf en hen de vraag: wat moet ik doen om hier te komen? Zij zeiden allebei heel simpel: we vinden je geschikt en hebben iemand nodig. De clustermanagers hebben risico durven nemen en me de kans gegeven. Daar ben ik ze dan ook heel dankbaar voor! De eerste maanden heb ik voor beide clusters gewerkt, maar al vrij snel gingen alle uren naar Den Helder. Het is echt mijn ding.” En je had moeten zien hoe ze straalde toen ze dat zei! “Ik mag hier uitvinden, uitzoeken en ondernemen.”

Afwezig. Wat nu…

“In het begin ging ik mee met mijn collega Joep Gelens. Ik leunde achterover en hij deed het woord. Aftasten, luisteren en er achter komen dat je onderbuikgevoel heel belangrijk is. Tot hij een keer onverwachts niet aanwezig kon zijn. Whaaaaaa! Het diepe in. Nou, dat ging dus prima. Sindsdien ga ik alleen op pad en breidt mijn cliëntenaantal zich steeds verder uit. Het werk sowieso trouwens. Nog even en er moet nog iemand bij.

Waar ik nu nog tegenaan loop is het papierwerk: ondersteuningsplannen, werkplan, aanvragen van ondersteuning bij andere instanties. Daar hoorde ik natuurlijk weleens over vanuit het secretariaat, maar nu zit ik er zelf in. Wat een tijd kost dat. Die tijd wil je heel ergens anders aan besteden!”

Te hard

“Hier heb ik echt mijn plek gevonden. Ik leer er onwijs veel en dat geeft energie. Ik heb de neiging steeds harder m’n best te doen voor iemand. Te hard soms. Ik zie nu dat mensen juist ook zelf iets moeten doen om ergens te kunnen komen. Soms is ‘er zijn’ gewoon genoeg.”

Delen? Graag!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lees ook deze verhalen...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
Lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
Lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
Lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
Lees meer...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
lees meer...

Privacyverklaringen

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: