Damian achter de Kojo

Onderzoek naar mogelijkheden Kojo

Nieuwe mogelijkheden ontdekken met de KOJO

Tekst en fotografie: Eric Minten 

24-02-2020
Ja, ik wil 3x per jaar het
digitale magazine ontvangen

Meld je aan door hieronder jouw e-mailadres op te geven. Dit adres wordt door ons alleen gebruikt om je ons digitale magazine te sturen. Lees hier ons privacybeleid.

Lees je Bladeren liever op papier? Dat kan ook! Je kunt ‘m gratis afhalen op verschillende locaties of je kunt een abonnement nemen zodat de volgende vier nummers vanzelf naar je worden opgestuurd.

Veel plezier met ons magazine

Bijna stuiterend komt hij een kamertje bij ODC de Troubadour (Den Helder) binnen. Nou ja, bijna? Laat dat maar weg. Zijn ogen stralen terwijl hij enthousiast zijn armen beweegt. Damian (5), breed lachend, mag spelenderwijs oefenen met de Kojo: een alles-in-een computer met verschillende bedieningsmogelijkheden, bijvoorbeeld oogbesturing en aanraking. Nadat hij voorzichtig voor het scherm is neergezet en de software is gestart mag Damian los. Fruit pletten, taarten gooien, blokjes wegschuiven om mooie vissen te kunnen zien en filmpjes. Hij kan al helemaal zelf kiezen en kiest… het zandkasteel! Zijn persoonlijke nummer één. YES!

Maudy Maas (logopedist) en Nanda Jorna (ergotherapeut) krijgen vaak vragen ter ondersteuning van cliënten met een laag niveau. Hierbij gaat het regelmatig om de inzet van tablets voor spel, ontspanning of communicatie. Jammer genoeg bieden deze apparaten te weinig mogelijkheden om zicht te krijgen op de bedieningsmogelijkheden die een cliënt heeft. Daarnaast sluiten de apps vaak niet aan op zijn of haar niveau en belevingswereld. Maudy en Nanda gingen op zoek naar een beter antwoord. Een manier die hen kon helpen te ontdekken waar de mogelijkheden van de cliënt liggen en hen hiervoor voldoende tijd bood. In samenwerking met Doe 'R Toe kwamen ze uit bij de Kojo.

Damian en Maudy achter de Kojo
Maudy en Damian achter de Kojo

De Kojo is een alles-in-een computer die verschillende bedieningsmogelijkheden heeft. Je kunt de Kojo besturen met je ogen, met aanraking van het scherm en met grote knoppen. Dit, gecombineerd met speciale software, biedt nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Ook biedt de Kojo nieuwe mogelijkheden op het gebied van diagnostiek. Je kunt bijvoorbeeld nauwkeurig observeren hoe iemand naar het scherm kijkt. Hierdoor kun je meer te weten komen over wat een cliënt kan, of begrijpt.

Ondertussen is de pilot gestart bij ODC de Troubadour. Ook de Zeevonk (Den Helder) en Zuiderlicht (Heerhugowaard) doen mee. Op alle locaties wordt de Kojo drie maanden uitgeprobeerd. Maudy en Nanda willen ontdekken op welke manier de Kojo een rol kan spelen bij diagnostiek en advies. Daarnaast kijken zij naar het gemak waarmee cliënten de besturing van de Kojo kunnen leren.

Maudy: "We werken nu met een klein aantal cliënten met de Kojo. Ons onderzoek loopt nog een tijdje door en dus is het nog te vroeg om conclusies te trekken. Toch hebben we al mooie dingen gezien. Een van de cliënten die in veel dingen afhankelijk is van anderen, reageerde direct toen we hem voor de Kojo zetten. Middels oogbesturing kon hij plaatjes aanwijzen. Ik dacht: wauw, dit kan jij dus allemaal! Ik weet niet of deze cliënt dit al eerder had gekund, maar dankzij zo'n nieuw apparaat kunnen we het nu zien. Dat greep mij echt aan."

Nanda: "Bij een andere cliënt was het lastig in te schatten of de Kojo zou aanslaan. Kon ze wel lang genoeg naar het scherm kijken en een plaatje zoeken en vinden? Na twee maanden zagen we voor het eerst een reactie. Herhaling en geduld kunnen dus belangrijk zijn. Deze cliënt moest eerst leren kijken. Nu kunnen we gaan ontdekken of dit nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt. Voor dit soort dingen heb je vooral tijd nodig."

Nanda en Damian achter de Kojo
Nanda en Damian hebben plezier met de Kojo

Na een kleine dertig minuten is het over met de pret. Nog ééééén spelletje en dan is het klaar. Zodra Damian dat door heeft, slaat zijn plezier om in boosheid. Hij wil absoluut nog niet stoppen. Geen sprake van. Zijn gezicht betrekt en er verschijnen tranen in zijn ogen. Leuk hoor zo'n Kojo. Ben je heerlijk wat taarten aan het smijten, ben je net een beetje opgewarmd, moet je stoppen. Lekker dan!

Met delen vergroot je kansen

In dit verhaal leerde je iemand met een beperking kennen of iemand die ondersteunt. Delen neemt onbekendheid weg en vergroot kansen op contact en samen optrekken. Doe je mee?
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lees ook deze verhalen...

Danielle met ballonnen

Trots op werk

"Ik pak ballonnen in, vijfentwintig in een zakje." Daniëlle Kaag heeft de redactie laten weten #TROTS te zijn op haar werk en er graag iets over te vertellen. Ze werkt
lees meer...
Duofiets

Presentiebenadering

Hij werkte 48 jaar in de zorg. Lees die zin rustig nog eens. Acht-en-veer-tig-jaar! En nu is hij met pensioen. Gerrit Lemmen. Zette zich al die tijd in om het
lees meer...
Soenita helpt een mevrouw op de Kerstmarkt

Lady Skillz

"Al die mensen, daar ben ik helemaal niet zo goed in". Soenita Ramlal vertelt het gelukkig met een lach. Want ondanks haar angst voor mensen, staat ze wel regelmatig op
lees meer...
Kees Trommel bij Kasteel Medemblik

Kees Trommel op de fiets

In 2010 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Kees Trommel. Hield er afasie en apraxie aan over en raakte halfzijdig verlamd. Hij liet het er niet bij zitten, raapte zichzelf
lees meer...
Danielle met ballonnen

Trots op werk

"Ik pak ballonnen in, vijfentwintig in een zakje." Daniëlle Kaag heeft de redactie laten weten #TROTS te zijn op haar werk en er graag iets over te vertellen. Ze werkt
lees meer...
Duofiets

Presentiebenadering

Hij werkte 48 jaar in de zorg. Lees die zin rustig nog eens. Acht-en-veer-tig-jaar! En nu is hij met pensioen. Gerrit Lemmen. Zette zich al die tijd in om het
lees meer...
Soenita helpt een mevrouw op de Kerstmarkt

Lady Skillz

"Al die mensen, daar ben ik helemaal niet zo goed in". Soenita Ramlal vertelt het gelukkig met een lach. Want ondanks haar angst voor mensen, staat ze wel regelmatig op
lees meer...
Kees Trommel bij Kasteel Medemblik

Kees Trommel op de fiets

In 2010 werd hij getroffen door een hersenbloeding. Kees Trommel. Hield er afasie en apraxie aan over en raakte halfzijdig verlamd. Hij liet het er niet bij zitten, raapte zichzelf
lees meer...

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: