#TROTS op je werk

Dave's Deen

Tekst en fotografie: Eric Minten 

03-12-2019

Dave las de oproep over #TROTS. Een mooi en simpel concept; korte verhalen over mensen die ergens trots op zijn. Dat is het. Mag groot zijn of klein. Samen met zijn begeleidster Nicole van steunpunt Obdam, reageerde hij. ‘Ik ben #TROTS op mijn werk bij de Deen’, was de strekking zijn bericht. Dus, hop, op pad. Bestemming? Dave’s Deen.

Dave van der Neut (43) is bezig aan zijn tiende jaar bij de Deen, als verkoopmedewerker. Hij beantwoordt vragen van klanten en helpt hen wanneer ze een product niet kunnen vinden. Ook het laden en lossen van vrachtwagens behoort tot zijn taak. “Het bevalt mij ontzettend goed. Voordat ik bij de Deen werkte, had ik elf jaar een baan in de keuken van Esdégé-Reigersdaal. Daar moest ik een heel pak aan. Een muts, een koksbroek en handschoenen. Met warm weer zweette je zo je pak uit. Er mochten ook geen andere mensen komen. Allemaal vanwege de hygiëne.

Bij de Deen kan ik mensen echt helpen. Dat vind ik leuk. Of gewoon een praatje maken. Ze zijn heel tevreden over mij bij de Deen. Ik heb leuke, vriendelijke collega’s. Ze vragen hoe het met mij gaat en helpen mij. Bijvoorbeeld wanneer ik ergens niet bij kan omdat het schap te hoog is. En andersom heb ik ook belangstelling voor wat zij in het weekend gedaan hebben. Laatst was ik jarig en werd ik op het kantoor geroepen. Ik kreeg een cadeautje en ze vertelden mij dat ze trots op me waren. Dat ik mijn werk goed doe en klantvriendelijk ben. Klanten kennen mij ook. Sommigen mag ik bij hun voornaam noemen, maar dat doe ik niet. Ik gebruik iemands achternaam of zeg gewoon mevrouw of meneer. Ik vind dat je netjes moet zijn. Zo ben ik opgevoed.”

Naast zijn baan bij de Deen werkt Dave, sinds een jaar of drie, twee dagen per week bij Houtwaarde. Maakt meubels en andere dingen van hout. Woensdag is z’n vrije dag. “Op woensdag ga ik ’s morgens meestal een uurtje fitnessen in de Draai. Kracht en cardio. Verder een stukje wandelen, wat tv kijken of Netflixen. Ik kijk graag films en laatst heb ik ‘Undercover’ gekeken. Daarnaast luister ik veel naar muziek. Jannes, Frans Bauer, Marriane Weber, Frans Duijts, maar ook Engelstalig zoals Melissa Etheridge, Dire Straits en Metallica. De enige muziek waar ik niet van houd, is klassieke muziek. Dat is mijn genre niet. Op maandagavond ga ik altijd biljarten.”

Dave woont al 21 jaar op Reigersdaal. Hij heeft het er erg naar zijn zin omdat er ook familie in de buurt woont. In 2015 zijn Dave’s ouders overleden. Vijf dagen na elkaar. “Het was een hele moeilijke periode voor mij. Mijn moeder kwam ook altijd bij de Deen. Gewoon om een praatje te maken als ik aan het werk was. Dan spraken we af wat we gingen doen in het weekend. Ik denk nog elke dag aan mijn ouders, ik zou willen dat ze terugkomen. Vooral als ze jarig zijn vind ik het moeilijk. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Ik heb twee broers en een zus en er zijn vier vrijwilligers waar ik dingen mee doe. We gaan wandelen, naar het strand of ergens wat eten of drinken. Ik vind het harstikke leuk. Als ik alleen maar op mijn kamertje moet zitten dan vereenzaam ik gewoon.”

In september gaat Dave verhuizen naar de Jan Glijnisweg vlak bij het Park van Luna. Daar heeft hij erg veel zin in, hoewel hij Reigersdaal ook wel gaat missen. “Je had hier alles,” verklaart hij, “tandarts, dokter, zwembad, biljartclub…” Zijn nieuwe appartement wordt 56 vierkante meter groot. Heel wat anders dan de twee kleine kamertjes die hij nu heeft. Na zijn verhuizing blijft hij gewoon werken bij Houtwaarde en natuurlijk bij de Deen.

Delen? Graag!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lees ook deze verhalen...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
Lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
Lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
Lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
Lees meer...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
lees meer...

Privacyverklaringen

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: