Vrijwilligers van de Watermuntstraat

"Leer die wereld kennen. Hij is er, dus neem het ervan"

Tekst: Titia Geerlink – Fotografie: Eric Minten

07-12-2019

Het is de leeftijd die maakt dat ze wellicht eens een stapje terug moeten doen, maar verder peinzen ze er niet over te stoppen. Echtpaar Joop (80) en Gre (82) Stins is al 27 jaar vrijwilliger. Eerst 15 jaar bij Netty Holleman op de Til op Reigersdaal in Heerhugowaard. Na haar overlijden begonnen ze bij Nelleke Walter (58). Met haar verhuisden ze ook mee naar de Watermuntstraat. “Je laat het niet zomaar los.”

“Stiekem hebben we onze oudste dochter al gevraagd of zij later het stokje van ons wil overnemen. Voor ons begon het op die manier in 1992. Iemand van de kerk werd te oud. “Ach, laten wij het maar doen”, zeiden we toen. “En zie hier. We zijn er nog steeds”, glundert Joop.
“Nelleke halen we één keer in de vijf weken op – eigenlijk te weinig- en dan rijden we naar ons huis”, gaat Joop verder. “Daar eet ze lekker mee. Soms gaan we naar het winkelcentrum iets drinken. Ze ratelt er flink op los. Tegen Jan en alleman en over alle onderwerpen die in haar opkomen. Dan zeg ik weleens: “Nelleke, ssssh, nu even luisteren. Het is een heerlijke meid. Ken je de voetbalster Van der Sanden? Daar doet ze me een beetje aan denken. Dat stoere, directe. Dat Nelleke zich wat anders gedraagt, maakt ons echt helemaal niets uit. We zijn gewoon onszelf. Een toneelstukje opvoeren bij Nelleke heeft trouwens toch helemaal geen zin. Dat voelt ze meteen.”

"Even horen waarom iets gaat zoals het gaat. Dat is heel belangrijk”

“Door de jaren heen is het vrijwilliger zijn voor ons wel heel erg veranderd. Vroeger was je een stukje van Reigersdaal. Er was meer verbondenheid, we vierden samen Sinterklaas of Sint-Maarten. Dat die feestjes niet meer samen gevierd worden is voor ons wel lastig. Ook al zijn de veranderingen allemaal logisch en verklaarbaar. Daarom vind ik het vanuit de ondersteuning wel belangrijk dat er wat betrokkenheid is. Want waarom wordt ons niet eens gevraagd hoe de middag met Nelleke was? Olaf (Olaf Haan, cliëntbegeleider, red.) vertelde me van de week dat er een reden is dat dat niet gevraagd wordt. Op moment van thuiskomst is het af voor haar, zijn er genoeg prikkels geweest en heeft ze haar energie nodig om de rest van de dag ook nog door te komen. Dat contact, even weten wat de reden is dat iets gaat zoals het gaat, is heel belangrijk.”

“Door de jaren heen is het vrijwilliger zijn voor ons wel heel erg veranderd. Vroeger was je een stukje van Reigersdaal. Er was meer verbondenheid, we vierden samen Sinterklaas of Sint-Maarten. Dat die feestjes niet meer samen gevierd worden is voor ons wel lastig. Ook al zijn de veranderingen allemaal logisch en verklaarbaar. Daarom vind ik het vanuit de ondersteuning wel belangrijk dat er wat betrokkenheid is. Want waarom wordt ons niet eens gevraagd hoe de middag met Nelleke was? Olaf (Olaf Haan, cliëntbegeleider, red.) vertelde me van de week dat er een reden is dat dat niet gevraagd wordt. Op moment van thuiskomst is het af voor haar, zijn er genoeg prikkels geweest en heeft ze haar energie nodig om de rest van de dag ook nog door te komen. Dat contact, even weten wat de reden is dat iets gaat zoals het gaat, is heel belangrijk.”

Nelleke en vrijwilligersechtpaar Joop en Gré

“Eerlijk is eerlijk,” haakt Olaf aan, “bij mij duurde het even voordat ik besefte dat het contact met vrijwilligers zo belangrijk is. Toen ik hier anderhalf jaar geleden kwam werken, was ik vooral met mezelf bezig. Met hoe ik in het werk stond. Vrijwilligers waren er gewoon. Nu snap ik dat ik iedereen daarmee te kort doe. Even dat praatje en elkaar op de hoogte houden is belangrijk.”   

“Je zou het iedereen aanraden eens een tijdje met deze mensen te werken”, sluit Joop af. Hen leren kennen. Ze zijn echt niet gek. Het is echt een verrijking van je leven. Leer die wereld ook eens kennen. Hij is er dus, neem het ervan. Dat mag ik na 27 jaar wel zeggen. En wat Nelleke betreft: we zien wel dat het voor haar veel fijner is aan de Watermuntstraat. Het lijkt of ze zich zelfstandiger voelt, vindt de stilte in haar eigen appartement heerlijk.”

Delen? Graag!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Lees ook deze verhalen...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
Lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
Lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
Lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
Lees meer...

Bladeren per fiets richting Noordkop

De verspreiding van Bladeren naar de bijna veertig afhaalpunten binnen onze organisatie gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarvoor hebben we een aantal fantastische koeriers bereid gevonden. Een van die koeriers is
lees meer...
Vrouw knuffelt met hond

Documentaire LOEK Hoorn

Ruim vier jaar hebben we er aan gewerkt. Maar dan heb je ook wat zoals ze dan zeggen. ‘We’ zijn Edwin Dekker, ondersteuner bij LOEK en ik, Manon Bruijns, filmer
lees meer...
Bianca en Ramon

Verder leven met NAH

TROTS? Maak daar maar ape#TROTS van. De tranen komen direct op bij de vraag waar Bianca Schippers zo #TROTS op is: “Zowel op mijn echtgenoot Ramon als op mezelf eigenlijk.
lees meer...
Locatie foto van Het Erf

Locatie Het Erf

“We zijn verhuisd en gestart, maar we willen nog honderdduizend dingen doen voor het écht af is.” Aan het woord is Rona Snoek, clustermanager van Groen & Doen. Ze heeft
lees meer...

Privacyverklaringen

Voorwaarden abonnement Bladeren

Begrippen

 • Bladeren
  Het tijdschrift met die titel, dat 4 maal per jaar wordt gemaakt en uitgegeven door Stichting Esdégé-Reigersdaal.
 • Abonnement
  Het abonnement is een éénmalige betaling die recht geeft op toezending van 4 opeenvolgende kwartaaluitgaven van Bladeren en heeft daardoor een looptijd van ongeveer één jaar.  

Bepalingen

 • Abonnees kunnen via e-mailadres bladeren@esdege-reigersdaal.nl contact opnemen met de redactie en administratie van Bladeren. 
 • Abonnees kunnen een adreswijziging doorgeven en klachten melden bij het niet ontvangen van Bladeren. 
 • Abonnees zijn verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van een adreswijziging.
 • Indien gewenst kan de verdere toezending van Bladeren worden stopgezet.
 • Er vindt geen terugbetaling plaats voor niet ontvangen nummers bij onjuiste adressering of bij het stopzetten van de toezending.
Privacy
De verkregen adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van Bladeren en ze worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Het privacy reglement van Esdégé-Reigersdaal is van toepassing.
Visie Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • relaties met andere mensen
 • eigen keuze


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving

Volwaardig burgerschap van mensen met een beperking vinden wij belangrijk. Daarom werken we mee aan normalisatie en integratie. Mensen krijgen bij ons de ruimte om passende ondersteuning te organiseren. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt, waar immers de ondersteuningsvragen worden geformuleerd. Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.

Totale Communicatie

Totale Communicatie is het ondersteunen en bevorderen van communicatie met diverse middelen zoals foto`s, pictogrammen, gebaren, verwijzers en geschreven taal. Totale Communicatie wordt vooral gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, kinderen met spraak/taal moeilijkheden en bij mensen met afasie of dementie

Gentle Teaching

Gentle Teaching (McGee, 1992) is een methodiek die veel voorkomt bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. De methodiek is gebaseerd op de Psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder mens de behoefte heeft zich verbonden te voelen met anderen in wederkerige en gelijkwaardige relaties. Bij Gentle Teaching is een veilige en liefdevolle relatie de basis voor de ontwikkeling van de cliënt.

De begrippen die bij Gentle Teaching centraal staan zijn:

 • We respecteren elkaar
 • We accepteren elkaar
 • We proberen elkaar te begrijpen
 • We waarderen elkaar
 • We geven elkaar zelfvertrouwen
 • We proberen elkaar vooruit te helpen
LACCS

Het LACCS-programma richt zich op de kwaliteit van leven van cliënten met EVMB. Binnen het programma wordt er aan de hand van vijf gebieden gekeken hoe goed het leven van de cliënt is. De vijf gebieden sluiten aan bij algemene menselijke behoeften. De gebieden zijn:

 • Lichamelijk welzijn
 • Alertheid
 • Contact
 • Communicatie
 • Stimulerende tijdsbesteding

Door bewust te kijken naar deze vijf gebieden en hoe ze voor een cliënt verbeterd kunnen worden, werken alle betrokken samen aan een goed leven voor de cliënt. Per gebied zijn er een aantal waarden geformuleerd die helpen om concreet te kijken naar de kwaliteit van het leven van de cliënt. De vijf LACCS-gebieden zijn allen even belangrijk.

Het LACCS-programma kenmerkt zich door een zeer cliëntgerichte ondersteuning. De vijf gebieden hebben een directe relatie met het dagelijks leven van de cliënt. Het zien van ontwikkelmogelijkheden, hoe klein dan ook, speelt binnen het LACCS-programma een belangrijke rol.

Meer info: