VIN Verwijsindex - Samenwerken voor de jeugd.

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals, die elkaar niet altijd kennen.
De verwijsindex zorgt ervoor, dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. Zij kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen.

Esdégé-Reigersdaal werkt met de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord), de regionale verwijsindex Noord Holland Noord.

Het is een systeem om professionals tijdig met elkaar in contact te brengen op basis van signalen van 1 of meer risicokinderen uit een gezin, waardoor er op gezinsniveau samenwerking kan ontstaan en er samen met de ouders een gezinsplan kan worden gemaakt.

Hoe werkt VIN?

VIN is een digitaal systeem, waarin een professional kan aangeven dat hij/zij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en het gezin kunnen overleggen hoe zij het kind het beste kunnen ondersteunen.

De werkwijze is als volgt:

 • Informeer de ouder / jeugdige wanneer je een signaal gaat afgeven in VIN.
  Vraag toestemming aan de ouders / jeugdige wanneer je na een match inhoudelijke informatie wilt delen met een andere professional.
  Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook het kind zelf (vanaf 16 jaar is alleen het informeren van het kind zelf verplicht).
 • Medewerkers kunnen na afstemming met CM of orthopedagoog van de voorziening contact opnemen met Ria Ammerlaan of Jaklien v.d. Hulst van het directiesecretariaat Centraal Bureau, Duikerweg 1, 1703 DH Heerhugowaard voor het afgeven van een signaal in VIN:
  ria.ammerlaan@esdege-reigersdaal.nl (tel.nr. 0226-332397) of
  jaklien.vanderhulst@esdege-reigersdaal.nl (tel.nr. 0226-332351).
 • Benodigde gegevens zijn: naam, adres, geboortedatum en BSN nummer van het kind.
  Er staat niet in waarom de professional betrokken is bij het kind en wat de zorgen zijn.
 • Zodra een match ontstaat wordt dit teruggekoppeld aan het desbetreffende cluster om de vervolgstappen t.b.v. van samenwerkings- en afstemmingsoverleg te nemen (1g1p bijvoorbeeld).
Meer informatie