Visie van Esdégé-Reigersdaal

Esdégé-Reigersdaal is een visie gestuurde organisatie.

Onze visie:
Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek.

Daarom heeft iedereen recht op:

 • respect
 • ontplooiing
 • een volwaardige plaats in de samenleving
 • andere mensen om zich heen
 • het maken van keuzes bij het inrichten van het eigen leven


Dit betekent dat wij:

 • het individu respecteren
 • inspelen op de mogelijkheden van het individu
 • ondersteuning bieden bij het maken van keuzes
 • uitgaan van het gewone en speciale voorzieningen treffen waar nodig
 • ondersteuning bieden bij het aangaan en behouden van relaties
 • gericht zijn op een volwaardige plaats voor het individu in de samenleving


Wij zetten ons in voor volwaardig burgerschap van mensen met een beperking
We werken mee aan normalisatie en integratie.
Van medewerkers verwachten we dat ze cliënten vanuit deze visie respectvol ondersteunen.